Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Bé yêu động vật - Đề tài: Hai chú cún con - Huỳnh Thị Ngọc Anh

ppt 7 trang baigiangchuan 30/11/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Bé yêu động vật - Đề tài: Hai chú cún con - Huỳnh Thị Ngọc Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_chu_de_be_yeu_dong_vat_de_tai_hai_c.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Bé yêu động vật - Đề tài: Hai chú cún con - Huỳnh Thị Ngọc Anh

  1. CHỦ ĐỀ : Bé yêu động vật Đề tài : Hai chú Cún con Độ tuổi : 5 - 6 TUỔI. Thời gian : 30-35 phút Ngày dạy : 07/11/2018 Giáo viên : Huỳnh Thị Ngọc Anh
  2. CHỦ ĐỀ : Bé yêu động vật Đề tài : Hai chú Cún con Độ tuổi : 5 - 6 TUỔI. Thời gian : 30-35 phút Ngày dạy : 07/11/2018 Giáo viên : Huỳnh Thị Ngọc Anh
  3. 1 2 3 4