Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Thế giới động vật - Chủ đề nhánh: Động vật sống trong gia đình - Đề tài: Tập tô chữ i, t, c - Nguyễn Hoàng Yến

ppt 44 trang baigiangchuan 30/11/2023 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Thế giới động vật - Chủ đề nhánh: Động vật sống trong gia đình - Đề tài: Tập tô chữ i, t, c - Nguyễn Hoàng Yến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mam_non_lop_la_chu_de_the_gioi_dong_vat_chu_de_nha.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Thế giới động vật - Chủ đề nhánh: Động vật sống trong gia đình - Đề tài: Tập tô chữ i, t, c - Nguyễn Hoàng Yến

 1. Chủ đề: Thế giới động vật Chủ đề nhỏnh : Động vật sống trong GĐ Đề tài : Tập tô chữ: i, t, c Giỏo viờn: Nguyễn Hoàng Yến Lớp ghộp 3 – 4 - 5 tuổi.
 2. Phần 1: Bé cùng khám phá Phần 2: bé tô khéo Phần 3: Bình chọn
 3. Phần 1 Bé cùng khám phá
 4. i I i i
 5. Đếm xem cú bao nhiờu con kiến trờn mỗi ụ và tụ màu Hạt gạo trong đĩa tương ứng với số kiến.
 6. Tư thế ngồi học
 7. Hướng dẫn tụ tranh
 8. •Tụ chữ i in rỗng
 9. Video tụ chữ i in rỗng
 10. •Tụ chữ i nột chấm mờ
 11. •Tranh hoàn thiện
 12. •Đếm chữ t trong từ dưới tranh
 13. •Hướng dẫn tụ màu chữ t
 14. •Hướng dẫn tụ chữ t chấm mờ
 15. Nột trũn em đọc chữ o khuyết đi một nửa sẽ cho chữ gỡ?
 16. •Hướng dẫn tụ tranh chữ c
 17. •Tụ màu con vật sụng dưới nước bắt đầu bằng chữ c
 18. •Hướng dẫn tụ chữ c in rỗng
 19. •Hướng dẫn tụ chữ c chấm mờ
 20. Đội gà trống
 21. •Tranh đội mốo con
 22. Tranh đội mốo con cần hoàn thiện
 23. •Tranh đội: Cỳn con
 24. Tranh đội: Cỳn con
 25. Hỏt vận động bài Mốo con và cỳn con
 26. Phần 2: Bộ tụ khộo Cỏc con muốn bài đẹp thỡ cỏc phải ngổi như nào? Và cầm bỳt như nào? Thời gian : Được tớnh bằng bản nhạc
 27. Phần 3: Bỡnh chọn