Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ điểm: Bản thân - Trò chuyện về 4 nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể - Phan Thị Thanh

ppt 14 trang baigiangchuan 30/11/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ điểm: Bản thân - Trò chuyện về 4 nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể - Phan Thị Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_chu_diem_ban_than_tro_chuyen_ve_4_n.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ điểm: Bản thân - Trò chuyện về 4 nhóm thực phẩm cần thiết cho cơ thể - Phan Thị Thanh

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ MƯỜNG LAY TRƯỜNG MẦM NON CHI LUÔNG
  2. Gợi mở: Hát “Mời bạn ăn”
  3. Vitamin và muối khoáng