Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Khám phá mùa hè

ppt 24 trang baigiangchuan 30/11/2023 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Khám phá mùa hè", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mam_non_lop_la_kham_pha_mua_he.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Khám phá mùa hè

 1. CHÀO MỪNG CÁC CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP LÁ 1 KHÁM PHÁ MÙA HÈ Ngày dạy: 16/4/2019
 2. 1 2 mïaÔ CHỮ BÍ MẬThÌ 3 4
 3. HẠN HÁN.
 4. NHỮNG LÚC ĐÓ CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC CHƠI ĐÙA Ở NGOÀI TRỜI, KHÔNG ĐƯỢC CẦM ĐIỆN THOẠI HAY NHỮNG VẬT BẰNG KIM LOẠI
 5. Trang phục mùa hè
 6. Trang phôc mïa hÌ
 7. Câu đố: Hoa gì chỉ nở mùa hè Dang tay đón bạn ve về đỏ cây Ở trên mái phố suốt ngày Không ai cắm lọ hoa này để chơi?
 8. TRÁI CÂY
 9. THỨC UỐNG
 10. THỨC ĂN
 11. VŨNG TÀU
 12. NHA TRANG
 13. KHU DU LỊCH SẦM SƠN
 14. PHAN THIẾT
 15. CỬA LÒ
 16. Bệnh mùa hè