Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Làm quen văn học - Bé và những con vật đáng yêu

ppt 25 trang baigiangchuan 30/11/2023 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Làm quen văn học - Bé và những con vật đáng yêu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_lam_quen_van_hoc_be_va_nhung_con_va.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Làm quen văn học - Bé và những con vật đáng yêu

  1. Chào mừng các đội chơi đến với chương trình
  2. PHẦN CHƠI THỨ NHẤT
  3. PHẦN CHƠI THỨ HAI
  4. 9 1 34 6 8 9
  5. PHẦN CHƠI THỨ BA
  6. TRề CHƠI
  7. TRề CHƠI
  8. TRề CHƠI
  9. 1 2 3 4 5 6 7 8