Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển ngôn ngữ - Chủ đề: Cây xanh xung quanh bé - Làm quen chữ cái T - Nguyễn Thị Hồng Nhung

ppt 25 trang baigiangchuan 30/11/2023 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển ngôn ngữ - Chủ đề: Cây xanh xung quanh bé - Làm quen chữ cái T - Nguyễn Thị Hồng Nhung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_phat_trien_ngon_ngu_chu_de_cay_xanh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển ngôn ngữ - Chủ đề: Cây xanh xung quanh bé - Làm quen chữ cái T - Nguyễn Thị Hồng Nhung

  1. Nguyễn Thi Hồng Nhung
  2. thực phẩm
  3. t h ựư c ph âẩâm
  4. e ê c quả mướp quả m ớp
  5. ư ê c u thực phẩm th c phẩm
  6. ư ê c u ly nước ly n ớc
  7. ư ê c u tưới rau t ới rau