Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển nhận thức - Chủ đề nhánh: Sản xuất - Đề tài: Số 5 dễ thương - Lương Thị Châu

ppt 8 trang baigiangchuan 30/11/2023 270
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển nhận thức - Chủ đề nhánh: Sản xuất - Đề tài: Số 5 dễ thương - Lương Thị Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_phat_trien_nhan_thuc_chu_de_nhanh_s.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển nhận thức - Chủ đề nhánh: Sản xuất - Đề tài: Số 5 dễ thương - Lương Thị Châu

  1. Lĩnh vực phát triển nhận thức