Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Nghề nghiệp - Chủ đề nhánh: Nghề phổ biến/gần gũi - Hoạt động: Làm quen chữ cái H - Nguyễn Thị Hồng Nhung

ppt 24 trang baigiangchuan 30/11/2023 210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Nghề nghiệp - Chủ đề nhánh: Nghề phổ biến/gần gũi - Hoạt động: Làm quen chữ cái H - Nguyễn Thị Hồng Nhung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mam_non_lop_la_chu_de_nghe_nghiep_chu_de_nhanh_ngh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Nghề nghiệp - Chủ đề nhánh: Nghề phổ biến/gần gũi - Hoạt động: Làm quen chữ cái H - Nguyễn Thị Hồng Nhung

 1. Daùy hoùc
 2. daùy hoùc
 3. Bấm vàoh đây để chữ h xuất hiện Quay lại Chuyển slde kế tiếp
 4. hBấm vào đây để có hiệu ứng xuất hiện Chuyển slde Quay lại Trở về kế tiếp
 5. h h h Chuyển các Nghe yêu cầu lần chơI Thoát
 6. h m h h y h h g Nghe Yêu Cầu
 7. d k k h b c n Ng ề nụng
 8. Bỏn hàng e ờ ư h b c n Bỏn .àng
 9. Trò chơi :
 10. Ai khộo hơn :
 11. k h Chuyển các lần chơi Nghe Thoát
 12. hoa nh hoa nhài hoa hướng dương hoa Chuyển các lần chơi huệ chuông Thoát
 13. hoa hoa khế kim châm Chuyển các lần chơi Thoát hoa kim ngân