Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển ngôn ngữ - Chủ đề: Thế giới thực vật - Truyện “Quả bầu tiên” - Lê Thị Tuyết Kha

ppt 25 trang baigiangchuan 30/11/2023 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển ngôn ngữ - Chủ đề: Thế giới thực vật - Truyện “Quả bầu tiên” - Lê Thị Tuyết Kha", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_phat_trien_ngon_ngu_chu_de_the_gioi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển ngôn ngữ - Chủ đề: Thế giới thực vật - Truyện “Quả bầu tiên” - Lê Thị Tuyết Kha

  1. Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ Truyện “ Quả Bầu Tiên” Lớp: Lá 4 Thời gian: 30- 35 phút
  2. Qua câu chuyện này con học tập ai? Vì sao?
  3. Giờ học kết thúc Chúc các bé chăm ngoan học giỏi