Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển nhận thức - Chủ điểm: Ngành nghề - Hoạt động: Làm quen chữ cái làm quen a, ă, â

ppt 31 trang baigiangchuan 30/11/2023 300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển nhận thức - Chủ điểm: Ngành nghề - Hoạt động: Làm quen chữ cái làm quen a, ă, â", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mam_non_lop_la_phat_trien_nhan_thuc_chu_diem_nganh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển nhận thức - Chủ điểm: Ngành nghề - Hoạt động: Làm quen chữ cái làm quen a, ă, â

 1. Làm quen a-ă-â
 2. Thợ xây
 3. Dệt vải
 4. Cô nuôi
 5. Nghề thợ may
 6. Nghề thợ may
 7. Các kiểu chữ a a a A A
 8. Nghề thầy thuốc
 9. Nghề thầ y thuốc
 10. Các kiểu chữ â â â Â Â
 11. So sánh chữ a-â a â
 12. Gặt lúa
 13. Gặt lúa
 14. Các kiểu chữ ă ăă ĂĂ
 15. So sánh a-ă a ă
 16. Trò chơi 1 AI ĐOÁN GIỎI
 17. Quả xo i a hay ă
 18. Quả dưa h u a hayâ
 19. G t lúa a hayă
 20. Tàu thuỷ a Hoa hồng Chùm nho Quả na
 21. Gặt lúa ă Măng cụt Gánh lúa Mặt trời
 22. Cây dừa â Thầy thuốc Hoa cúc Dưa hấu