Bài giảng Mầm non Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Nhận biết phân biệt - Trò chơi: Đuổi hình bắt màu - Đinh Thị Tuyển

ppt 24 trang baigiangchuan 30/11/2023 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Nhận biết phân biệt - Trò chơi: Đuổi hình bắt màu - Đinh Thị Tuyển", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mam_non_lop_nha_tre_de_tai_nhan_biet_phan_biet_tro.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Nhận biết phân biệt - Trò chơi: Đuổi hình bắt màu - Đinh Thị Tuyển

 1. Đờ̀ tài
 2. Phòng giáo dục và đào tạo huyợ̀n Gia Lõm Trường mõ̀m non Cụ̉ Bi Trò chơi:Đuụ̉i hình bắt màu Giáo viờn:Đinh Thị Tuyờ̉n Lưa tuụ̉i: 24-36 tháng
 3. *Cách chơi: - Trờn màm hình của cụ có rṍt nhiờ̀u bức tranh, Bé hãy chon mụ̣t ụ và đoán xem Dưới mụ̃i bức tranh
 4. Hình tròn Hình vuụng Hình tam giác
 5. Hình tròn
 6. Hinh̀ Vuông
 7. Hinh̀ tam giác
 8. Hình tròn Hình vuụng Hình tam giác
 9. Hình tròn Hình vuụng Hình tam giác
 10. Trò chơi : Bé tinh nhanh
 11. Cột 1 Cụṭ 2 1 6 Hinh̀ tròn màu xanh 5 Hinh̀ tam giác màu tím 2 Hinh̀ vuông màu vàng
 12. Trò Hinh̀ có đường chơi : bao thẳng Bé thông minh Hinh̀ có đường bao cong
 13. Câu hỏi 1: Hinh̀ có đường bao cong là hinh̀ gi?̀ Chuć mừng con đa ̃ tra ̉ lời 1) Hinh̀ tròn đunǵ rụi!̀ Rõt́ tiờć con đa ̃ tra ̉ lời sai 2) Hinh̀ vuông rụi!̀ Rất tiếc con đã trả lời sai 3) Hinh̀ tam giác rồi!
 14. Câu hỏi 2: Hinh̀ có đường bao thẳng là hinh̀ gi?̀ Chuć mừng con đa ̃ tra ̉ lời 1) Hinh̀ vuông đunǵ rụi!̀ Rõt́ tiờć con đa ̃ tra ̉ lời sai 2) Hinh̀ tròn rụi!̀ Chúc mừng con đã trả lời 3) Hinh̀ tam giác đúng rồi!