Bài giảng Tiếng việt Lớp 1 - Luyện từ và câu : Cấu tạo của tiếng

ppt 29 trang thanhhien97 24080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng việt Lớp 1 - Luyện từ và câu : Cấu tạo của tiếng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tieng_viet_lop_1_luyen_tu_va_cau_cau_tao_cua_tieng.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng việt Lớp 1 - Luyện từ và câu : Cấu tạo của tiếng

 1. TIẾNG VIỆT 4 -TUẦN 1 Cấu tạo của tiếng
 2. Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng I.Mục Nhận tiêu: xét - Nắm được cấu tạo ba phần của tiếng (âm đầu, vần, thanh) - Nội dung ghi nhớ. -Theo Điền đượcdõi lời các đọc bộ phận câu cấuca tạodao của – tụctừng ngữ tiếng sau: trong câu tục ngữ ở bài tập1 vào bảng mẫu (mục III).
 3. Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Bầu ơi thương lấy bí cùng TuyEm rằng hãy đọckhác thầm giống và nhưng đếm xem chung câu một tục ngữgiàn. có =>bao Tình nhiêu yêu tiếng? thương đồng bào, chủng tộc.
 4. Bầu / ơi/ thương/ lấy/ bí/ cùng: 6 tiếng Tuy/ rằng/ khác/ giống/ nhưng/ chung/ một/ giàn: 8 tiếng Hoa bầu xinh xắn
 5. 2. Đánh vần lại tiếng Bầu và ghi lại cách đánh vần đó? Bầu: Bờ - âu – bâu – huyền – bầu
 6. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền Tiếng “Bầu” do những bộ phận nào tạo thành?
 7. 4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét: a. Tiếng nào có đủ bộ phận như tiếng “bầu”? b. Tiếng nào không có đủ bộ phận như tiếng “bầu”?
 8. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương ? ? ?
 9. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy ? ? ?
 10. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí ? ? ?
 11. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng ? ? ?
 12. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy ? ? ?
 13. Tiếng Âm đầu ?Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng ? ? ?
 14. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác ? ? ?
 15. Tiếng Âm đầu Vần Tha nh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống ? ? ?
 16. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nhưng ? ? ?
 17. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nhưng nh ưng ngang chung ? ? ?
 18. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ác sắc giống gi ông sắc nhưng nh ưng ngang chung ch ung ngang một ? ? ?
 19. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ác sắc giống gi ông sắc nhưng nh ưng ngang chung ch ung ngang một m ôt nặng giàn ? ? ?
 20. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ơi ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nhưng nh ưng ngang chung ch ung ngang một m ôt nặng giàn gi an huyền
 21. 1.Trong ti ếng bộ phận nào không thể thiếu? Bộ phận nào có thể thiếu? 2.Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Thanh Tiếng
 22. Cấu tạo của tiếng Thanh Tiếng
 23. II. Ghi nhớ: 1.Mỗi tiếng thường có ba bộ phận sau: Thanh Âm đầu Vần 2.Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu.
 24. III. Luyện tập Bài 1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của tiếng trong câu tục ngữ dưới đây.Ghi kết quả vào bảng theo mẫu: Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng Mẫu: Tiếng Âm Vần Thanh đầu Nhiễu nh iêu ngã
 25. Tiếng Âm đầu Vần Thanh Nhiễu nh iêu ngã điều đ iêu huyền phủ ph u hỏi lấy l ây sắc giá gi a sắc gương g ương ngang Người ng ươi huyền trong tr ong ngang một m ôt nặng nước n ươc sắc phải ph ai hỏi thương th ương ngang nhau nh au ngang cùng c ung huyền
 26. 2. Giải câu đố sau: Để nguyên, lấp lánh trên trời Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hàng ngày. (Đó là chữ gì? ) Câu trả lời: Đó là chữ . Sao ao
 27. Ao bèo có nước trong veo! Ngôi sao Hình ảnh thân Capella tỏa thuộc của sáng đỉnh vùng quê! Everest!
 28. THỬ TÀI ĐOÁN CHỮ Che nắng thì lấy nửa đầu, Đựng cơm thì lấy nửa sau mà dùng! ( Là những chữ gì? ) Cắt đầu chỉ còn có râu Chắp vào lại đủ đuôi, mình, đầu, chân! (Là những chữ gì?)
 29. DẶN DÒ 1/ Học thuộc phần “Ghi nhớ” SGK trang 7. 2/ Xem trước bài: Luyện tập về cấu tạo của tiếng – SGK – trang 12.