Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 121) - Năm học 2019-2020

ppt 6 trang baigiangchuan 01/12/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 121) - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_1_luyen_tap_chung_trang_121_nam_hoc_2019.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 121) - Năm học 2019-2020

  1. Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối? Tóm tắt Có : 12 cây Thêm : 3 cây Có tất cả : cây ?
  2. Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối? Tóm tắt Bài giải Có : 12 cây Có tất cả số cây chuối là: Thêm : 3 cây 12 + 3 = 15 ( cây ) Có tất cả : cây ? Đáp số: 15 cây
  3. Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 Toán Bài 2: Luyện tập Trên tường có 14 bức tranh, người ta treo thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh? Tóm tắt Có : 14 bức tranh Thêm : 2 bức tranh Có tất cả : bức tranh?
  4. Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập Bài 2: Trên tường có 14 bức tranh, người ta treo thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh? Tóm tắt Bài giải Có : 14 bức tranh Trên tường có tất cả số bức tranh là: Thêm : 2 bức tranh 14 + 2 = 16 (bức tranh) Đáp số: 16 bức tranh Có tất cả : bức tranh?
  5. Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt Có : 5 hình vuông Có : 4 hình tròn Có tất cả : hình vuông và hình tròn? Bài giải Có tất cả số hình vuông và hình tròn là: 5 + 4 = 9 ( hình) Đáp số: 9 hình
  6. Xin cảm ơn quý phụ huynh và các con! Chúc các con chăm ngoan học giỏi