Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 63)

ppt 11 trang baigiangchuan 01/12/2023 250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 63)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_khoi_1_luyen_tap_chung_trang_63.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập chung (Trang 63)

 1. KÍNH CHĂM THẦY NGOAN MẾN LỚP 1 HỌC BẠN GIỎI
 2. Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019 Toán Kiểm tra bài cũ: Luyện tập Bài1: Tính 2 - 0 = 2 1 + 0 = 1 5 - 3 - 0= 2 2 - 2 = 0 1 - 0 = 1 5 - 2 - 3= 0
 3. Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019 Toán Kiểm tra bài cũ: Luyện tập Bài 2: Viết phép tính thích hợp: B 3 - 3 = 0
 4. Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019 B Toán Luyện tập chung 1. Tính : 4 3 5 2 1 0 0 3 0 2 0 1 4 0 5 0 1 1
 5. Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019 PBT Toán Luyện tập chung 2. Tính : 2 + 3 = 5 4 + 1 = 5 3 + 2 = 5 1 + 4 = 5
 6. Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019 PBT Toán Luyện tập chung 3. > 5 – 1 > 0 3 + 0 = 3 < ? 5 – 4 < 2 3 – 0 = 3 =
 7. Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019 PBT Toán Luyện tập chung 4. Viết phép tính thích hợp : 3 + 2 = 5 2 + 3 = 5
 8. Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2019 PBT Toán Luyện tập chung 4. Viết phép tính thích hợp : 5 - 2 = 3
 9. 2 0 + 2 = 2 4 - 3 = 1 8 3 2 + 1 = 3 1 3 - 2 = 1 7 4 5 - 0 = 5 6 5 2 + 2 = 4 > = = 3
 10. Kính chúc quý thầy, cô giáo mạnh khoẻ, chúc các