Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập (Trang 122) - Năm học 2019-2020

ppt 11 trang baigiangchuan 01/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập (Trang 122) - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_khoi_1_luyen_tap_trang_122_nam_hoc_2019_2020.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Khối 1 - Luyện tập (Trang 122) - Năm học 2019-2020

 1. Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập (trang 122) Bài 1 An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có mấy quả bóng? Tóm tắt Bài giải Có : 4 bóng xanh An có tất cả số quả bóng là: Có : 5 bóng đỏ 4 + 5 = 9 (quả bóng) Có tất cả : quả bóng ? Đáp số : 9 quả bóng
 2. Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập (trang 122) Bài 1 An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có mấy quả bóng? Tóm tắt Bài giải Xanh : 4 quả bóng Số quả bóng An có là: 4 + 5 = 9 (quả bóng) Đỏ : 5 quả bóng Đáp số : 9 quả bóng Có tất cả : quả bóng ?
 3. Bài 1 An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có mấy quả bóng? Tóm tắt Bài giải Có : 4 bóng xanh An có số quả bóng là: Có : 5 bóng đỏ 4 + 5 = 9 (quả bóng) Có tất cả : quả bóng ? Đáp số : 9 quả bóng Tóm tắt Bài giải Xanh : 4 quả Số quả bóng An có là: Đỏ : 5 quả 4 + 5 = 9 (quả bóng) Có tất cả : quả bóng ? Đáp số : 9 quả bóng
 4. Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập (trang 122) Bài 2 Tổ em có 5 nam và 5 nữ. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn? Tóm tắt Bài giải Nam : 5 bạn Tổ em có tất cả số bạn là: Nữ : 5 bạn 5 + 5 = 10 (bạn) Có tất cả : bạn ? Đáp số : 10 bạn
 5. Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập (trang 122) Bài 3 Giải bài toán theo tóm tắt sau : Tóm tắt Bài giải Có : 2 gà trống Có tất cả số con gà là: Có : 5 gà mái 2 + 5 = 7 (con gà) Có tất cả : con gà ? Đáp số : 7 con gà
 6. Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập (trang 122) Bài 3 Giải bài toán theo tóm tắt sau : Tóm tắt Bài giải Có : 2 gà trống Số con gà có tất cả là: Có : 5 gà mái 2 + 5 = 7 (con gà) Có tất cả : con gà ? Đáp số : 7 con gà
 7. Bài 4: Tính (theo mẫu) a) 2cm + 3cm = 5cm b) 6cm - 2cm = 4cm 7cm + 1cm = 8cm 5cm - 3cm = 2cm 8cm + 2cm = 10cm 9cm - 4cm = 5cm 14cm + 5cm = 19cm 17cm - 7cm = 10cm
 8. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh! Chúc các con chăm ngoan học giỏi
 9. Tìm nhà cho mây Cách thức chơi : Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội có 4 người, liên tiếp nhau từng bạn đi tìm “nhà cho mây”, bằng cách mỗi bạn nối một phép tính với một kết quả đúng, sau đó trở về chỗ thật nhanh, cứ như vậy cho đến hết. (Chơi trong hai phút ) - Đội nào nhanh và đúng thì thắng cuộc
 10. TÌM NHÀ CHO MÂY ĐỘI 1 8cm + 1cm 3cm+ 3cm 7cm + 1cm 14cm + 5cm 6cm 8cm 9cm 19cm
 11. TÌM NHÀ CHO MÂY ĐỘI 2 9cm - 4cm 10cm- 1cm 5cm - 3cm 17cm – 7cm 9cm 2cm 10cm