Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 85: Luyện tập

ppt 6 trang baigiangchuan 02/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 85: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_85_luyen_tap.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 85: Luyện tập

  1. Bài 85: Luyện tập
  2. Bài 1: Mỹ hái được 10 bông hoa, Linh hái được 5 bông hoa. Hỏi hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa? Tóm tắt: Mỹ hái: 10 bông hoa Linh hái: 5 bông hoa Có tất cả : bông hoa? Bài giải: Có tất cả là: 10 + 5 = 15 (bông hoa) Đáp số: 15 bông hoa
  3. Bài 2: Bố nuôi 12 tổ ong, sau đó nuôi thêm 4 tổ ong nữa. Hỏi bố nuôi tất cả bao nhiêu tổ ong? Tóm tắt: Có : 12 tổ ong Thêm : 4 tổ ong Có tất cả : tổ ong? Bài giải: Có tất cả là: 12 + 4 = 16 (tổ ong) Đáp số: 18 tổ ong
  4. Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt: Có : 10 bạn gái Có : 8 bạn trai Có tất cả : bạn? Bài giải: Có tất cả là: 10 + 8 = 18 (bạn) Đáp số: 18 bạn
  5. Bài 4: Tính (theo mẫu) a) 3 cm + 4 cm = 7 cm b) 8 cm - 3 cm = 5 cm 8 cm + 1 cm = 9 cm 6 cm - 4 cm = 2 cm 6 cm + 4 cm = 10 cm 12 cm - 2 cm = 10 . cm 4 cm + 5 cm = 9 cm 19 cm - 7 cm = 12 . cm
  6. HOÏC GIOÛI