Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 90: Luyện tập (Trang 128) - Trường Tiểu học Hanh Thông

ppt 11 trang baigiangchuan 02/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 90: Luyện tập (Trang 128) - Trường Tiểu học Hanh Thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_bai_90_luyen_tap_trang_128_truong_tieu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Bài 90: Luyện tập (Trang 128) - Trường Tiểu học Hanh Thông

 1. Kính chào quý thầy cơ
 2. BÀI CŨ CÁC SỐ TRÒN CHỤC
 3. TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THƠNG Mơn: Tốn LỚP 1 Bài: 90 LUYỆN TẬP
 4. 1. Nối ( theo mẫu ) năm mươi tám mươi 20 ba mươi hai mươi bốn mươi bảy mươi
 5. 2. Viết ( theo mẫu ) a)Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị. b)Số 90 gồm . 9. . chục và . .0 . đơn vị. c)Số 60 gồm . 6. . chục và . .0 . đơn vị.
 6. 3. a) Khoanh vào số bé nhất: 60 , 30 , 50 , 90 , 40 b) Khoanh vào số lớn nhất: 40 , 70 , 20 , 80 , 50.
 7. Bài 4 : a) Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn 10 60 80 30 40
 8. Bài 4 : b) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé 90 90 70 50 40 20
 9. 5. Số tròn chục ? 50 < 60 < 70
 10. Dặn dị Chuẩn bị bài : Luyện tập
 11. KÍNH CHÚC SỨC KHỎE THẦY CÔ HỌC GIỎI