Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 121) - Năm học 2019-2020

ppt 7 trang baigiangchuan 01/12/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 121) - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_121_nam_hoc_2019.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 121) - Năm học 2019-2020

  1. Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 Toán Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu các bước khi giải một bài toán có lời văn ?
  2. Giải toán có lời văn gồm có 4 bước: • Bước 1: Viết Bài giải • Bước 2: Viết câu lời giải • Bước 3: Viết phép tính ( viết danh số trong ngoặc đơn). • Bước 4: Viết đáp số
  3. Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?
  4. Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 Luyện tập Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối? Bài giải Trong vườn có tất cả số cây chuối là: 12 + 3 = 15 (cây chuối) Tóm tắt: Có : 12 cây chuối Đáp số: 15 cây chuối Thêm : 3 cây chuối Có tất cả: .cây chuối?
  5. Luyện tập Bài 2: Trên tường có 14 bức tranh, người ta treo thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh? Tóm tắt: Bài giải: Có : 14 bức tranh Trên tường có tất cả số bức tranh là: Thêm : 2 bức tranh 14 + 2 = 16 (bức tranh) Có tất cả: .bức tranh? Đáp số: 16 bức tranh
  6. Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Có : 5 hình vuông Có : 4 hình tròn Có tất cả: .hình vuông và hình tròn? Bài giải: Có tất cả số hình vuông và hình tròn là: 5 + 4 = 9 (hình) Đáp số: 9 hình
  7. Củng cố Các em làm bài ở vở bài tập toán tập 2. Xem trước bài Luyện tập trang 122.