Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 121) - Năm học 2019-2020 (Bản đẹp)

ppt 14 trang baigiangchuan 01/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 121) - Năm học 2019-2020 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_121_nam_hoc_2019.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 121) - Năm học 2019-2020 (Bản đẹp)

 1. GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Môn Toán lớp 1 Bài Luyện tập (trang 121) Cùng chia sẻ cho nhau những power point hay nhất dành cho các con thân yêu, thầy cô nhé! - cô Hương (Hải Dương)
 2. Class 1B
 3. Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020 Toán
 4. Kiểm tra bài cũ
 5. Kiểm tra bài cũ: Đặt tính rồi tính 12 + 3 14 + 2 12 14 + + 3 2 15 16
 6. Em hãy nªu tiÕp c©u hái ®Ó cã bµi to¸n : Lan có 3 cái bút, Hoa có 7 cái bút. Hái c ả hai bạn có bao nhiêu cái bút?
 7. Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020 Toán LUYỆN TẬP
 8. Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối? Tóm tắt: Có : 12 cây chuối Thêm : 3 cây chuối Có tất cả: .cây chuối? Bài giải Trong vườn có tất cả số cây chuối là: 12 + 3 = 15 (cây chuối) Đáp số: 15 cây chuối
 9. Bài 2: Trên tường có 14 bức tranh, người ta treo thêm 2 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh? Tóm tắt: Có : 14 bức tranh Thêm : bức2 tranh Có tất cả: bức tranh? Bài giải Trên tường có tất cả số bức tranh là: 14 + 2 = 16 (bức tranh) Đáp số: 16 bức tranh
 10. Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Có : 5 hình vuông Có : 4 hình tròn Có tất cả: .hình vuông và hình tròn? Bài giải: Có tất cả số hình vuông và hình tròn là: 5 + 4 = 9 (hình) Đáp số: 9 hình
 11. Muốn giải bài toán có lời văn ta làm theo mấy bước ?
 12. Dặn dò Bài 1, 2, 3(SGK tr121) giải vào vở ô li VBT Toán & Vở Toán trắng làm hết bài “Luyện tập”