Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 53) (Bản đẹp)

ppt 6 trang baigiangchuan 01/12/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 53) (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_53_ban_dep.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 53) (Bản đẹp)

  1. Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019 Toán:
  2. Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019 Toán: Kiểm tra bài cũ: 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5 0 + 5 = 5 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 5 + 0 = 5
  3. Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019 Toán: Luyện tập chung 1 Tính: 2 4 1 3 1 0 + + + + + + 3 0 2 2 4 5 5 4 3 5 5 5
  4. Thứ tư ngày 6 tháng 11năm 2019 Toán: Luyện tập chung 2 Tính: 2 + 1 + 2 = 5 3 + 1 + 1 = 5 2 + 0 + 2 = 4 3 4 2
  5. Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019 Toán: Luyện tập chung 4 Viết phép tính thích hợp: 2 + 1 = 3 1 + 4 = 5
  6. Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2019 Toán: Luyện tập chung Chọn kết quả đúng 3 + 2 = 0 + 5 = A 4 A 0 B 5 B 4 C 3 C 5