Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 53) - Nguyễn Thị Hoa

ppt 9 trang baigiangchuan 01/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 53) - Nguyễn Thị Hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_53_nguyen_thi_hoa.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 53) - Nguyễn Thị Hoa

  1. MÔN TOÁN NĂM HỌC : 2019 – 2020 GV: NGUYỄN THỊ HOA
  2. Kiểm tra 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5 0 + 5 = 5 2 + 1 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 5 + 0 = 5
  3. LUYỆN TẬP CHUNG (TR 53)
  4. Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung 1 Tính: 2 4 1 3 1 0 + + + + + + 3 0 2 2 4 5 5 4 3 5 5 5
  5. Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung 2 Tính: 2 + 1 + 2 = 5 3 3 + 1 + 1 = 5 4 2 + 0 + 2 = 4 2
  6. Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung 3. ( >,<,= ) 2 + 3 5 2 + 2 1 + 2 1 + 4 4 + 1 2 + 2 5 2 + 1 1 + 2 5 + 0 2 + 3
  7. 4 Viết phép tính thích hợp: 2 + 1 = 3 1 + 4 = 5
  8. Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung Chọn kết quả đúng 3 + 2 = 0 + 5 = A A . 4 . 0 BB . 5 B . 4 C C . 3 C. 5
  9. i i Bài học đến đây là kết thúc