Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 53) - Trần Lê Phương Uyên

ppt 16 trang baigiangchuan 01/12/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 53) - Trần Lê Phương Uyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_53_tran_le_phuong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 53) - Trần Lê Phương Uyên

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN KHÁNH 1 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ . Môn : Toán GV: Trần Lê Phương Uyên
 2. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 Toán: Kiểm tra bài cũ : 1/ Tính: 0 + 5 = 5 5 + 0 = 5 > 2/ 2 + 1 = 5 3
 3. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung •1 Tính : 2 4 1 3 1 0 + + + + + + 3 0 2 2 4 5
 4. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 2 4 + + 3 0 5 4
 5. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 1 3 + + 2 2
 6. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 1 3 + + 2 2 3 5
 7. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 1 0 + + 4 5
 8. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 1 0 + + 4 5 5 5
 9. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung 1•Tính : 2 4 1 3 1 0 + + + + + + 3 0 2 2 4 5 5 4 3 5 5 5
 10. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung 2 Tính: 2 + 1 + 2 = 5 3 + 1 + 1 = 5 2 + 0 + 2 = 4 3 4 2
 11. THƯ G IÃ N
 12. Thứ ba ngày 06tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung > 3 1 + 2 1 + 4 = 4 + 1 5 4 3 5 5 2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2 5 + 0 = 2 + 3 4 3 3 5 5
 13. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung 4a Viết phép tính thích hợp: 2 + 1 = 3
 14. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung 4b Viết phép tính thích hợp: 1 + 4 = 5
 15. Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung Củng cố - Daën doø: - Khi đặt tính cần lưu ý điều gì ? - Về nhà các con xem lại bài và chuẩn bị bài mới: Phép trừ trong phạm vi 3.
 16. C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc tèt !