Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 63) - Hoàng Thị Hương

ppt 8 trang baigiangchuan 01/12/2023 250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 63) - Hoàng Thị Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_63_hoang_thi_huon.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 63) - Hoàng Thị Hương

  1. Môn: Toán 1 Giáo viên: Hoàng Thị Hương
  2. Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2019 Toán: Luyện tập chung 1. Tính: b) 4 3 5 2 1 0 + - - - + + 0 3 0 2 0 1 4 0 5 0 1 1
  3. 2. Tính: 2 + 3 = 5 4 + 1 = 5 3 + 2 = 5 1 + 4 = 5
  4. 3. > 0 3 + 0 .= 3 5 – 4 .< 2 3 – 0 .= 3
  5. 4. Viết phép tính thích hợp a) 3 + 2 = 5
  6. 4. Viết phép tính thích hợp b) 5 - 2 = 3
  7. Trò chơi : Tìm nhà cho các con vật 5 + 0 4 - 2 5 - 4 1 + 3 2 + 1 2 4 5 3 1
  8. chúc sức khỏe t h hầy ín c K ô Chúc các em chăm ngoan