Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 64) - Năm học 2019-2020

ppt 4 trang baigiangchuan 01/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 64) - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_64_nam_hoc_2019_2.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 64) - Năm học 2019-2020

  1. Thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung Cumulative Practice Bài 1: Tính 4 + 1 = 5 5 - 2 = 3 2 + 0 = 2 2 + 3 = 5 5 - 3 = 2 4 - 2 = 2 3 - 2 = 1 1 - 1 = 0 2 - 0 = 2 4 - 1 = 3
  2. Bài 2: Tính 3 + 1 + 1 = 5 2 + 2 + 0 = 4 3 – 2 – 1 = 0 5 – 2 – 2 = 1 4 – 1 – 2 = 1 5 – 3 – 2 = 0
  3. Bài 3: Số? 3 + 2 = 5 4 – 3 = 1 3 – 3 = 0 5 – 1 = 4 2 + 0 = 2 0 + 2 = 2
  4. Bài 4: Viết phép tính thích hợp. a) b) 2 + 2 = 4 4 - 1 = 3 4 - 3 = 1