Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 64) - Võ Anh Đào

ppt 11 trang baigiangchuan 01/12/2023 250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 64) - Võ Anh Đào", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_64_vo_anh_dao.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 64) - Võ Anh Đào

 1. PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây MÔN TOÁN BÀI : Luyện tập chung (Trang 64) NĂM HỌC : 2019 – 2020 GV: VÕ ANH ĐÀO
 2. Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019 Toán Luyện tập chung Bµi 1: TÝnh 4 + 1 = 5 5 - 2 = 3 2 + 0 = 2 2 + 3 = 5 5 - 3 = 2 4 - 2 = 2 3 - 2 = 1 1 - 1 = 0 2 - 0 = 2 4 - 1 = 3
 3. 222 + –– 002 = ==220
 4. 2 + 3 = 5 3 + 2 =5 5 - 2 =34 5 - 3 = 2
 5. Bµi 2: TÝnh 3 + 1 + 1 = 5 2 + 2 + 0 = 4 4 5 - 2 - 2 = 1 4 - 1 - 2 = 1 3 - 2 - 1 = 0 5 - 3 - 2 = 0
 6. Bµi 3: Sè? 3 + 2 = 5 4 - 3 = 1 3 - 3 = 0 5 - 1 = 4 2 + 0 = 2 0 + 2 = 2
 7. Viết phép tính thích hợp : 2 + 2 = 4
 8. Viết phép tính thích hợp : 4 - 1 = 3
 9. LUYỆN TẬP 1/Đúng ghi đ, sai ghi s: 3 + 0 + 1 = 2 s 5 – 1 – 4 =0 đ 3 + 2 + 0 = 5 đ 5 – 3 – 2 = 1 s
 10. 2 / Nối theo mẫu : 5 + 0 4 - 4 2 + 2 3 - 3 4 + 1 4 - 0
 11. Nghỉ giữa tiết