Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 89) - Nguyễn Thị A Tiên

ppt 16 trang baigiangchuan 01/12/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 89) - Nguyễn Thị A Tiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_89_nguyen_thi_a_t.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 89) - Nguyễn Thị A Tiên

 1. UBND HUYỆN THÁP MƯỜI Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỐC BINH KIỀU 3 Tốn Kính chào quý thầy cơ ! Mơn: TỐN Giáo viên : NGUYỄN THỊ A TIÊN
 2. Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Tốn Kiểm tra bài cũ 2 + 3 = 5 + 2 = 8 + 2 = 5 + 4 = 7 + 3 = 10 + 0 = 9 – 5 = 10 – 7 = 10 – 0 =
 3. Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Tốn Kiểm tra bài cũ 2 + 3 = 5 5 + 2 = 7 8 + 2 = 10 5 + 4 = 9 7 + 3 =10 10 + 0 = 10 9 – 5 = 4 10 – 7 = 3 10 – 0 = 10
 4. Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Tốn Luyện tập chung
 5. Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Tốn Luyện tập chung 1.Viết số thích hợp (theo mẫu): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 6. Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Tốn Luyện tập chung 2. Đọc các số từ 0 đến10, từ 10 đến 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 7. Thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017 Tốn Luyện tập chung 3. Tính: 2 4 10 9 + 2 + 4 + 0 + 1 4 8 10 10
 8. Thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017 Tốn Luyện tập chung 3. Tính: 7 5 4 3 - 6 - 1 - 4 - 0 1 4 0 3
 9. Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Tốn Luyện tập chung 4. Số? – 3 + 4 8 5 9 + 4 – 8 6 10 2
 10. Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 Tốn Luyện tập chung 5. Viết phép tính thích hợp: a) Có : 5 quả b) Có : 7 viên bi Thêm : 3 quả Bớt : 3 viên bi Có tất cả: quả? Còn : viên bi? 5 + 3 = 8 7 - 3 = 4
 11. Số ? 7 < < 9 Câu 1 A 8 b 10 c 6 Hết100563247189 giờ
 12. Số bé nhất trong các số: Câu 2 6, 10, 5, 3, 7 là: A 6 b 3 c 5 Hết100563247189 giờ
 13. Kết quả của phép tính 8-5 là Câu 3 A 3 b 6 c 4 Hết100563247189 giờ
 14. Số liền sau của 6 là: Câu 4 A 5 b 8 c 7 Hết100563247189 giờ
 15. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Chân thànhTốn cảm ơn Cơ và các em