Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 122) - Nguyễn Thị Bích Phượng

ppt 11 trang baigiangchuan 01/12/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 122) - Nguyễn Thị Bích Phượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_122_nguyen_thi_bich_phu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 122) - Nguyễn Thị Bích Phượng

  1. Chào mừng các thầy cô về dự giờ lớp 5C GV: Thái Quỳnh Phương
  2. Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Toán Phép trừ trong phạm vi 3 3 –- 21 = = 211
  3. Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Toán Luyện tập (trang 55) 1 + 2 = 1 + 1 = 1 + 2 = 1 + 1 + 1 = 1 + 3 = 2 – 1 = 3 – 1 = 3 – 1 - 1 = 1 + 4 = 2 + 1 = 3 – 2 = 3 – 1 + 1 =
  4. Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Toán Luyện tập (trang 55) 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 – 1 = 1 3 – 1 = 2 2 + 1 = 3 3 – 2 = 1
  5. Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Toán Luyện tập (trang 55) 2 1 1 3
  6. Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Toán Luyện tập (trang 55) 1 1 = 2 2 1 = 3 1 2 = 3 1 4 = 5 2 1 = 1 3 2 = 1 3 1 = 2 2 2 = 4
  7. Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Toán Luyện tập (trang 55) 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 3 - 2 = 1 3 - 1 = 2
  8. a) 2 - 1 = 1
  9. b) 3 - 2 = 1