Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 128) - Nguyễn Thị Trinh

ppt 9 trang baigiangchuan 02/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 128) - Nguyễn Thị Trinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_128_nguyen_thi_trinh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 128) - Nguyễn Thị Trinh

  1. Giáo viên: Nguyễn Thi Trinh
  2. Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 Toán KHỞI ĐỘNG TRÒ CHƠI: XÌ ĐIỆN Hãy đọc các số tròn chục đã học 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  3. Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập Bài 1: Nối (theo mẫu) tám mươi sáu mươi 30 90 10 chín mươi ba mươi 80 60 năm mươi mười
  4. Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập Bài 2: Viết (theo mẫu): a) Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị b) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị c) Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị d) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị
  5. Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập Bài 3 : a) Khoanh vào số bé nhất : 70, 40 , 20 , 50 , 30 b) Khoanh vào số lớn nhất : 10 , 80 , 60 , 90 , 70 .
  6. Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập Bài 4: a) Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn: 20 70 50 80 90 b) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé 10 40 60 80 30
  7. Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập Bài 4: a) Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn: 7070 8050 5020 2080 20 50 70 80 90 9090
  8. Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập Bài 4: b) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé 10 40 60 80 30 80 60 40 30 10
  9. Xin chân thành cảm ơn !