Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130)

ppt 8 trang baigiangchuan 02/12/2023 190
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_130.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130)

  1.  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ TOáN LớP 1
  2. Thứ Năm, ngày 23 thỏng 2 năm 2017 Toỏn KIỂM TRA BÀI CŨ Tớnh nhẩm : 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70
  3. Thứ Năm, ngày 23 thỏng 2 năm 2017 Toỏn Luyện tập Bài 1. Đặt tớnh rồi tớnh : 40 + 20 10 + 70 60 + 20 30 40+ 30 50 +10 40 30 +60 40 + + + 30 7050 2030 + 20 + + 6030 8040 4080 60 90 70
  4. Thứ Năm, ngày 23 thỏng 2 năm 2017 Toỏn Luyện tập Bài 2. Tớnh nhẩm: 30 + 20 = 50 40 + 50 = 90 10 + 60 = 70 20 + 30 = 50 50 + 40 = 90 60 + 10 = 70
  5. Thứ Năm, ngày 23 thỏng 2 năm 2017 Toỏn Luyện tập Bài 3: Lan hỏi được 20 bụng hoa. Mai hỏi được 10 bụng hoa. Hỏi cả hai bạn hỏi được bao nhiờu bụng hoa ? Túm tắt Lan : 20 bụng hoa Mai : 10 bụng hoa Cả hai bạn : bụng hoa?
  6. Thứ Năm, ngày 23 thỏng 2 năm 2017 Toỏn Luyện tập Bài 3: Tóm tắt Bài giải Lan hái: 20 bông hoa Cả hai bạn hỏi được là: Mai hái: 10 bông hoa 20 + 10 = 30 (bụng hoa) Cả hai bạn hái: bông hoa? Đỏp số: 30 bụng hoa
  7. Thứ Năm, ngày 23 thỏng 2 năm 2017 Toỏn Luyện tập Bài 4: Nối (theo mẫu) 20 + 20 40 + 40 10 + 60 70 60 + 20 80 40 30 + 20 50 40 + 30 30 + 10 10 + 40
  8. TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC KÍNH CHÀO CÁC THẦY, Cễ GIÁO