Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) (Bản đẹp)

ppt 5 trang baigiangchuan 02/12/2023 210
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_130_ban_dep.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) (Bản đẹp)

  1. Toán KIỂM TRA BÀI CŨ Tính nhẩm : 50 + 10 = 60 40 + 30 = 70
  2. Toán Luyện tập Bài 1. Đặt tính rồi tính : 40 + 20 10 + 70 60 + 20 30 + 30 50 + 40 30 + 40 40 30 10 50 60 30 + + + + + + 20 30 70 40 20 40 60 60 80 90 80 70
  3. Toán Luyện tập Bài 2. Tính nhẩm: 30 + 20 = 50 40 + 50 = 90 10 + 60 = 70 20 + 30 = 50 50 + 40 = 90 60 + 10 = 70
  4. Toán Luyện tập Bài 3: Lan hái được 20 bông hoa. Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ? Tóm tắt Bài giải Lan hái: 20 bông hoa Cả hai bạn hái được số bông hoa là: Mai hái: 10 bông hoa 20 + 10 = 30 (bông hoa) Cả hai bạn hái: bông hoa? Đáp số: 30 bông hoa
  5. Toán Luyện tập Bµi 4: Nèi (theo mÉu) 20 + 20 40 + 40 10 + 60 70 60 + 20 80 40 30 + 20 50 40 + 30 30 + 10 10 + 40