Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) - Lã Thị Ánh Hồng

ppt 23 trang baigiangchuan 02/12/2023 170
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) - Lã Thị Ánh Hồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_130_la_thi_anh_hong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) - Lã Thị Ánh Hồng

 1. 1 1 A2 các thầy, cô về dự giờ - thăm lớp Gv: Ló Thị Ánh Hồng
 2. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Bài cũ
 3. Chọn kết quả đúng cho bài toán sau: Có : 40 bông hoa Thêm : 10 bông hoa Có tất cả : bông hoa ? 40 bông hoa Đ 50 bông hoa 30 bông hoa
 4. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập Làm vào bảng con 1. Đặt tính rồi tính: 40 + 20
 5. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính 40 + 20 60
 6. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính 30 + 30
 7. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính 30 + 30 60
 8. Thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính 10 + 70
 9. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính 50 + 40
 10. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính 60 + 20
 11. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính 30 + 40
 12. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính 40 30 10 50 60 30 + + + + + + 20 30 70 40 20 40 60 60 80 90 80 70
 13. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 2. Tính nhẩm: a.30 + 20 = 50 40 + 50 = 90 10 + 60 =70 20 +30 = 50 50 + 40 = 90 60 + 10 =70 b.30cm + 10cm= 40cm 50cm+ 20cm= 70 cm 40cm+40cm = 80cm 20cm+30cm = 50 cm
 14. Nghỉ giữa tiết
 15. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 3. Lan hái đợc 20 bông hoa, Mai hái đợc 10 bông hoa . Hỏi cả hai bạn hái đợc bao nhiêu bông hoa? Tóm tắt Lan hái đợc : 20 bông hoa Mai hái đợc : 10 bông hoa Cả hai bạn hái đợc : bông hoa ?
 16. Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2020 Toán Luyện tập 3. Bài giải Số bụng hoa cả hai bạn cú tất cả là: 20 + 10 = 30 ( bông hoa ) Đáp số: 30 bông hoa
 17. 4. Nối theo mẫu 20 + 20 40 + 40 10 + 60 70 40 60 + 20 30 + 20 80 50 40 + 30 30 +10 10 + 40
 18. Trò chơi Tìm những bông hoa nhỏ
 19. 50+40 = A. 90 B. 80 C. 70
 20. 20 +20 A. 50 B. 30 C. 40
 21. 10+50 A. 40 B. 60 C.70
 22. Dặn dò Về nhà : Làm bài tập ở trang 26 vở bài tập toán Xem trớc bài : Trừ các số tròn chục
 23. Tiết học đến đây kết thúc