Bài giảng Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí Lớp 12

ppt 22 trang Hải Phong 15/07/2023 1380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí Lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_chuyen_de_boi_duong_hoc_sinh_gioi_mon_dia_li_lop_1.ppt

Nội dung text: Bài giảng Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí Lớp 12

 1. BÀI TẬP ĐLTN 10
 2. DẠNG 1: TÍNH GIỜ Công thức Bước1:Tính múi giờ - A thuộc bán cầu đông Kinh độ A:15= x làm tròn theo quy tắc toán học - A thuộc bán cầu tây : (360- A):15 = y Hoặc A:15 = x thì A thuộc múi 24 - x Bước 2:Tính khoảng cách chênh lệch hai múi giờ : Bước 3:Tính giờ: -Cần tính khu vực múi cao hơn thì (+) tính về phía Đông -Cần tính khu vực múi thấp hơn thì (-) về phía Tây Bước 4:Tính ngày - Cùng bán cầu không đổi ngày - Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật T-Đ lên một ngày
 3. Bài số 1: Biết giờ ở kinh tuyến số 1000 Đ là 16 giờ ngày 19/9/2004. Tính giờ ở kinh tuyến mang số 1000 T,1150 T ,1760 Đ Bài làm Kinh tuyến 1000 Đ thuộc múi giờ: 100:15=6 dư 10. Nên thuộc múi giờ 7 Kinh tuyến 1000 T thuộc múi giờ: -(360-100):15=17 dư 5. Nên thuộc múi giờ 17 -24-7=17 Kinh tuyến 1150 T thuộc múi giờ: (360-115):15= Sau đó làm tương tự. Cách khác: Không chính xác với trường hợp 2 kinh tuyến : 1 ở đầu múi , 1 ở cuối múi -Khoảng cách chênh lệch hai kinh tuyến là: 1000 Đ đến1000 T là 200 -Tức là chênh nhau: 200:15=13 múi -1000 T sẽ có giờ là: 16-13=3 giờ
 4. Bài số 2 -Đề dự bị năm 2001-2002 Hãy cho biết, đánh một bức điện đi từ Hà Nội (múi giờ số7 ) vào lúc mấy giờ, để tất cả các địa phương trên thế giới đều nhận được trong cùng một ngày? Các địa phương: Matxcova (múi giờ số 2), NiuĐêli (múi giờ số 5), Bắc Kinh (múi giờ số 8), Tôkiô (múi giờ số 9), Niu Yook (múi giờ số19), Paris (múi giờ số 0) là bao nhiêu. Bài làm - Gọi thời gian đánh điện từ Hà Nội là x giờ (0 24h Kết hợp các điều kiện trên ta thấy x phải thoả mãn: x =19 giờ
 5. TÍNH KINH TUYẾN KHI BIẾT GIỜ + Phía đông kinh tuyến gốc: x = 15 m -7,5 thì m = (x + 7,5) :15 + Phía tây kinh tuyến gốc; m = 24 - ((x -7,5) :15) x là kinh tuyến, m là múi giờ Bài số 3 : Một hành khách nước ngoài đi chuyến bay liền từ nước mình tới sân bay Tân Sơn Nhất-Việt Nam vào lúc 20 h ngày 24/12/2009 . Ông nhận thấy đồng hồ của mình kém với giờ Việt Nam là 6 giờ cùng ngày . Hỏi ông ta đi từ quốc gia có thủ đô thuộc múi giờ bao nhiêu . Bài làm - Như vậy múi giờ nơi xuất phát chênh với múi giờ Việt Nam là 6 múi về phía T – Vậy thủ đô nước đó ở múi giờ 7 – 6 = 1 – Sẽ thuộc kinh tuyến từ : 7,5 độ – 22,5 độ .
 6. Bài số 4: Có một hành khách đi máy bay theo chiều vĩ tuyến Người thứ 1: Bay từ A-B ông nói " Được một đêm dài ra" Người thứ 2: Bay từ C-D ông nói"Được một ngày dài ra" a/Hỏi mỗi người trong số họ đã bay cùng chiều hay ngược chiều quay cuả Trái Đất. b/Mỗi người trong số họ bay cùng chiều hay ngược chiều vận động biểu kiến của Mặt Trời. Bài làm Người thứ 1 : khi xuất phát phải là đêm và bay ngược chiều quay của Trái Đất. Người thứ 2 : khi xuất phát phải là ngày và bay cùng chiều vận đông biểu kiến của Mặt Trời .
 7. Bài số 5 : Một hành khách bay từ LosAngeles ở múi giờ 8 vượt TBD về Hà Nội múi giờ +7. Máy bay cất cánh vào lúc 19 giờ địa phương ngày 28/2/2003. Chuyến bay hết 15 giờ . Hỏi người khách đó đến Hà Nội vào lúc mấy giờ – ngày nào ? Bài làm Los Angeles – HN cách nhau 8+7 =15 múi Khi xuất phát thì giờ ở HN : 19 + 15 =34 = 10 giờ ngày 1/3/2003 Chuyến bay hết 15 giờ mới đến Hà Nội lúc đó đến sân bay thì giờ ở Hà Nội là : 10 + 15 = 25 giờ – tức là 1 giờ ngày 2/3 /2003 . Bay trong thời gian đó thấy trái đất vào ban đêm nên được 1 đêm dài ra Và bay theo ngược chiều vận động biểu kiến của Mặt Trời. (ứng dụng tổ chức các chuyến bay cho hợp lý) Ông ta đã bay ngược chiều biểu kiến của Mặt Trời (T – Đ )
 8. Bài số 6: Cuộc hành trình vòng quanh trái đất của Magienlăng vào 20/9/1619 xuất phát từ Tây Ban Nha & luôn đi về hướng tây. Sau gần 3 năm đoàn thám hiểm trở về nơi xuất phát vào ngày 7/9/1621. Nhưng nhật ký của đoàn lại ghi 6/9/1621 nghĩa là chậm một ngày so với lịch Tây Ban Nha. Hỏi tại sao lại có sự nhầm lẫn như vậy Bài làm +Ở đây không có sự nhầm lẫn nào cả-lịch Tây Ban Nha cũng đúng mà nhật ký của đoàn thám hiểm cũng đúng. +Sở dĩ có sự chênh lệch là do đoàn thám hiểm của Magienlăng không nắm được quy luật đổi ngày khi đi vòng quanh trái đất +Hiện nay theo quy ước người ta lấy kinh tuyến 1800 ở Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế : tàu đi từ Đ sang T lùi một ngày và ngược lại Ví dụ : Múi giờ gốc là 12 giờ 7/9 Múi đối diện có kinh tuyến 180 Đi theo phía T là 24 giờ 6/9 Đi theo phía Đ là 24 giờ 7/9 Như vậy chênh nhau 1 ngày nên phải chuyển ngày
 9. DẠNG 2 : XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG QUY TẮC XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG * Xác định kinh tuyến ,vỹ tuyến -Dựa vào kinh tuyến xác định +Phương B là phía trên kinh tuyến +Phương N là phía dưới kinh tuyến -Dựa vào vĩ tuyến xác định +Phương T là tay trái vĩ tuyến +Phương Đ là tay phải vĩ tuyến
 10. Bài số 7: Thế nào là địa cực , xích đạo ,vĩ tuyến, kinh tuyến. Nêu đặc điểm các đường đó. 1/Địa cực *Khái niệm: Trái đất quay quanh một trục tưởng tượng gọi là địa trục. Địa cực là- vị trí khi trái đất quay nó quay tại chỗ -Nơi trục trái đất tiếp xúc với bề mặt trái đất -Phía trên gọi là địa cực bắc,phía dưới gọi là địa cực nam * Đặc điểm: -Địa cực là nơi gặp gỡ của các kinh ,vĩ tuyến-nơi vĩ tuyến chỉ còn là một điểm -Hai địa cực đối xứng qua tâm trái đất -Ở hai địa cực có ngày dài 6 tháng , đêm dài 6 tháng -Địa cực là khoảng cách ngắn nhất đến tâm trái đất -Khi trái đất quay địa cực quay tại chỗ
 11. 2/Xích đạo: *Khái niệm: là mặt phẳng tưởng tượng chứa tâm trái đất&vuông góc với trục trái đất cắt trái đất thành vòng tròn lớn nhất *Đặc điểm: -Là vĩ tuyến dài nhất trên trái đất: 40075,7Km -Mặt phẳng xích đạo chia trái đất thành hai nửa cầu bằng nhau -Mọi địa điểm trên xích đạo có ngày dài bằng đêm -Mọi địa điểm trên xích đạo cũng thấy Mặt Trời ở giữa đỉnh đầu vào hai ngày xuân phân và thu phân
 12. 3/Vĩ tuyến: *Khái niệm: Những mặt phẳng song song với mặt phẳng xích đạo cắt địa cầu theo những vòng tròn nhỏ gọi là vĩ tuyến *Đặc điểm: -Các vĩ tuyến song song với nhau -Độ dài các vĩ tuyến giảm từ xích đạo về hai cực -Các vĩ tuyến vuông góc với trục 4/Kinh tuyến: *Khái niệm: Là đường thẳng nối hai địa cực *Đặc điểm: -Các kinh tuyến có chiều dài bằng nhau -Hai kinh tuyến đối diện tạo thành vòng kinh tuyến chia trái đất thành hai nửa cầu bằng nhau - Các địa điểm trên kinh tuyến trừ phần thuộc xích đạo có ngày đêm dài bằng nhau còn lại đều khác nhau
 13. Bài tập 8: a/Khi nào mặt trời mọc đúng hướng đông và lặn đúng hướng tây? Tại sao như vậy? b/Đứng trên xích đạo vào ngày 20/5 MT mọc hướng nào lặn hướng nào? Bài làm a/Ngày 21/3 & 23/9 do MT chiếu vuông góc với xích đạo nên bất cứ địa điểm nào trên trái đất cũng thấy MT mọc đúng hướng Đ lặn đúng hướng T Vì: MT chiếu vuông góc với xích đạo mà tia MT song song b/Ngày 20/5 MT ở trên xích đạo nên MT sẽ mọc hướng ĐĐB và lặn hướng TTB (Vào tất cả các ngày từ 22/3 đến22/9) Vì: xích vĩ mặt trời không quá CTB và CTN nên chỉ trong cunghướng ĐĐB hoặc ĐĐN) xích vĩ MT là góc tạo bởi tia sáng MT với mặt phẳng xích đạo +Từ 22/3-22/9 MT mọc hướng ĐĐB, lặn hướng TTB +Từ 24/9-20/3 ĐĐN TTN
 14. Bài tập 9 : Đứng ở mọi địa điểm trên trái đất đều thấy trái đất quay từ T-Đ điều đó đúng hay sai? Tại sao? Bài làm Câu nói đó sai-Đứng ở mọi địa điểm trên trái đất(trừ cực N) quay mặt về hướng B ta đều thấy TĐ quay từ T-Đ Bài số 10 : Một chiếc máy bay xuất phát từ thủ đô Hà Nội bay theo phương B-1000 Km ,rẽ hướng Đ-1000 Km, sau đó đi về hướng N-1000 Km,bay về hướng T-1000 Km. Hỏi máy bay có về nơi xuất phát không? Bài làm +Muốn xác định phương hướng phải dựa vào mạng lưới KT,VT. +Mà KT,VT tạo mạng lưới hình thang cân có đáy nhỏ hướng về phía cực (ở BBC ) +Máy bay bay theo đường bay trên tức là bay heo hình thang cân nên sẽ không về nơi xuất phát.
 15. DẠNG 3:VẬN DỤNG LỰC Coriolit Lực Coriolít : – Nguyên nhân : . TĐ hình cầu . TĐ tự quay quanh trục . Trái đất quay quanh trục với vận tốc không đều: max ở XĐ – min ở 2 cực – Tác động : . Làm lệch hướng các vật thể chuyển đông theo chiều KT BBC lệch về tay phải so với nơi xuất phát NBClệch về tay trái so với nơi xuất phát . Lực tăng dần từ XĐ về 2 cực . Làm lệch hướng gió thổi , dòng biển , đường đạn bay , đi thuyền buồm
 16. Bài tập 11 : Hoàn thành sơ đồ hoàn lưu khí quyển trên trái đất dựa vào sơ đồ phân bố các dòng khí trên địa cầu Bài tập 12 : Vẽ và điền sơ đồ khí áp và hoàn lưu khí quyển . Mô tả và giải thích Bài tập 13 : Hãy rút ra quy luật chung về sự phân bố các dòng biển Bài số 14: Điền hướng gió thích hợp vào hình vẽ sau, mô tả và giải thích ( xoáy thuận, nghịch )
 17. Bài số15 : Cho bảng số liệu: Độ dài ngày và góc nhập xạ lúc 12 h ở ngày hạ chí của các vĩ độ khác nhau a/ Tính góc chiếu sáng b/ Hãy nhận xét về độ dài ngày đêm , góc chiếu sáng ở các vĩ độ . Giải thích Bán cầu bắc Vĩ độ Bán cầu nam Số giờ trong Độ cao MT lúc 12h Số giờ ban Độ cao MT lúc 12 h ngày ngày 24h 23 độ 27 900 11h32 55 độ1/2 24 33 độ 27 80 10h55 46–1/2 24 43 độ 27 70 10h30 43 24 47 66033’ 10h12 36–1/2 18h53 53–1/2 60 9h20 26–1/2 16h23 63–1/2 50 8h04 16–1/2 15h01 73–1/2 40 5h52 6–1/2 14h05 83–1/2 30 0 0 13h30 90 23027’ 0 0 13h21 86–1/2 20 0 0 12h43 76–1/2 10 0 0 12h07 66–1/2 0
 18. Bài số 16 : Số giờ chiếu sáng và góc chiếu sáng thay đổi theo vĩ độ BẢNG SỐ GIỜ CHIẾU SÁNG VÀ GÓC CHIẾU SÁNG (GÓC NHẬP XẠ) THEO VĨ ĐỘ SỐ GIỜ CHIẾU SÁNG TRONG NGÀY GỐC CHIẾU SÁNG TRONG NGÀY 21/3 22/6 23/9 22/12 90000’ B 22/6 21/3 và 23/9 22/12 0 Ngày Đêm 66033’ 46054’ 23 27’ 00 00’ 0 0 0 12 24 12 0 23027’ 90 00’ 66 33’ 43 06’ 12 13 ½ 12 10½ 0 0 66033’ 90 00’ 66033’ 12 12 12 12 0 00’ 0 12 10½ 12 13½ 23027’ 43006’ 66 33’ 90000’ 12 0 12 24 66033’ 0000’ 23027’ 46054’ Đêm Ngày 90000’ N a/ Tính góc nhập xạ lúc MT lên cao nhất ( giữa ngày ) vào các ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22/12 của các vĩ độ ở bảng dưới đây . b/ Nhận xét và giải thích về độ dài ngày đêm , góc chiếu sáng ở các vĩ độ . Tuesday, July 18, 2023 18
 19. Bài số 17: Trình bày bằng hình vẽ các ngày hạ chí, đông chí ở BBC. Giải thích hiện tượng ngày đêm trên các vĩ độ khác nhau trong 2 ngày đó Bài số 18 : Đề QG năm học 2000 – 2001 Dựa vào hình vẽ ngày đêm trên các vĩ độ dưới đây : Hãy : + Cho biết từng vĩ độ sau : 0°, 40°, 60°, 90° phù hợp với từng hình vẽ nào . + Các hình A , B , C , D thuộc bán cầu nào , vì sao . + Trình bày và giải thích hiện tượng ngày đêm ở hình B . Bài 19 : Tại vĩ độ 10 độ B trong 1 năm có bao nhiêu lần MT lên thiên đỉnh . Vào những ngày nào trong năm .
 20. Bài 20 : Tìm vĩ độ tại A biết rằng : Vào ngày đông chí góc tới bức xạ MT vào lúc giữa trưa là 60 0. Cùng ngày bóng ngả về phía B . Bài làm – Ngày đông chí : MT chiếu vuông góc ở CTN – Bóng ngả về phía B nên điểm A thuộc BBC . – Coi tia bức xạ MT song song – ta có hình vẽ bên . Chứng minh: A β ? o α Tia bức xạ MT B Tiếp tuyến tại A Tiếp tuyến tại CTN
 21. Bài 20 : Tìm vĩ độ tại A biết rằng : Vào ngày đông chí góc tới bức xạ MT vào lúc giữa trưa là 60 0. Cùng ngày bóng ngả về phía B . * Góc vĩ độ tại A sẽ là: β = 900- α = 900 – 600 = 300 * Mà góc AOB = β = 300 (so le) => góc ? = β – 220 23’ = 7037’ * Do bóng ngả về phía Bắc nên vĩ độ tại A là: 7037’ B
 22. Bài tập 21 : Ngày 26/1/2005 là thứ 4.vậy ngày 26/1/2010 là thứ mấy Bài làm +Từ 26/1/2005 đến 26/1 2010 là 5 năm (có một năm 2008 là năm nhuận) nên có tổng số ngày là: 5.365+1=1826 ngày =260 tuần dư 6 ngày. Vì vậy: 26/1/2010 là thứ: thứ 4+6ngày-7= thứ 3 +365 ngày :7= 52 tuần dư 1 Nên: 26/1/2005 là thứ 4 26/1/2006 5 2007 6 2008 7 2009 2 (2008 là năm nhuận) 2010 3