Bài giảng môn Địa lí Lớp 12 - Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

pptx 11 trang thanhhien97 3910
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Địa lí Lớp 12 - Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_mon_dia_li_lop_12_bai_1_viet_nam_tren_duong_doi_mo.pptx

Nội dung text: Bài giảng môn Địa lí Lớp 12 - Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

 1. BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
 2. NỘI DUNG 1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực. 3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập.
 3. 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới Quốc - Cuộc CMKHKT hiện đại. Bối tế - Đông Âu XHCN và Liên Xô: kinh tế suy thoái. cảnh Trong Khủng hoảng kinh tế - xã hội nặng nề (lạm phát cao, nước kéo dài). Diễn biến -1979: Manh nha (Khoán 100, 10 trong NN) -1986: Khẳng định theo 3 xu thế (SGK) - Thoát khỏi khủng hoảng KT- XH, đẩy lùi lạm phát. - Tốc độ tăng trưởng KT cao. Thành tựu - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH. Cơ cấu lãnh thổ chuyển biến rõ. - Đạt được thành tựu lớn trong xóa đói giảm nghèo.
 4. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực Công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực Quốc .Toàn cầu hóa, khu vực hóa diễn ra ngày càng rõ nét. Bối tế - Tiềm lực kinh tế yếu. - Mỹ cấm vận kinh tế. cảnh Trong - Kinh tế Đông Âu và Liên Xô: suy thoái. nước Quan hệ hợp tác các nước gặp nhiều khó khăn. - 1995: Bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Diễn biến - 7/1995: Gia nhập ASEAN. - Tham gia diễn đàn APEC. - 1/2007: Gia nhập WTO. - Thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài. Thành tựu - Đẩy mạnh hợp tác toàn diện. - Ngoại thương được nâng lên ở tầm cao mới. Cạnh tranh gay gắt, nguy cơ khủng hoảng, tụt hậu về kinh Khó khăn tế
 5. HỘI NHẬP
 6. 3. Một số định hướng để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập - Thực hiện chiến lược hóa toàn cầu về xóa đói, giảm nghèo. - Hoàn thiện, đồng bộ hóa KTTT theo định hướng XHCN. - Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn liền với kinh tế tri thức. - Đẩy mạnh hội nhập KV – QT => Tăng tiềm lực quốc gia. - Đề ra phương hướng, biện pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên. - Phát triển mạnh y tế - giáo dục
 7. CÂU 1 Công cuộc đổi mới đầu tiên ở nước ta được diễn ra trong lĩnh vực nào? A. Chính trị. B. Nông nghiệp. C. Công nghiệp. D. Dịch vụ. ĐÁP ÁN
 8. CÂU 2 Biểu hiện rõ nhất của tình trạng khủng hoảng kinh tế của nước ta sau năm 1975 là A. nông nghiệp là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP. B. tỉ lệ tăng trưởng GDP rất thấp, chỉ đạt 0,2%/năm. C. lạm phát kéo dài, có thời kì lên đến 3 chữ số. D. tỉ lệ tăng trưởng kinh tế âm, cung nhỏ hơn cầu. ĐÁP ÁN
 9. CÂU 3 Từ tháng 1/2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ mấy của WTO? A. 149. B. 150. C. 151. D. 152. ĐÁP ÁN
 10. CÂU 4 Sự kiện nào có ý nghĩa đặc biệt diễn ra vào giữa thập niên 90 đánh dấu xu thế hội nhập của nước ta? A. Gia nhập WTO và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì. B. Gia nhập ASEAN và kí thương ước với Hoa Kì. C. Gia nhập ASEAN và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì. D. Gia nhập APEC và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì. ĐÁP ÁN
 11. CÂU 5 Tỉ lệ nghèo chung của nước ta từ năm 1993 đến nay nhìn chung A. Giảm. B. Tăng. C. Không đổi. D. Biến động. ĐÁP ÁN