Bài giảng Mầm non Lớp Chồi - Làm quen văn học - Chủ đề nhánh: Côn trùng quanh bé - Đề tài: Thơ "Ong và Bướm" - Nguyễn Thị Kim Liên

ppt 20 trang baigiangchuan 30/11/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mầm non Lớp Chồi - Làm quen văn học - Chủ đề nhánh: Côn trùng quanh bé - Đề tài: Thơ "Ong và Bướm" - Nguyễn Thị Kim Liên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_lam_quen_van_hoc_chu_de_nhanh_con_t.ppt

Nội dung text: Bài giảng Mầm non Lớp Chồi - Làm quen văn học - Chủ đề nhánh: Côn trùng quanh bé - Đề tài: Thơ "Ong và Bướm" - Nguyễn Thị Kim Liên

  1. Bướm liền gọi Rủ đi chơi Ong trả lời Tôi còn bận 14
  2. Mẹ tôi dặn Việc chưa xong Đi chơi rong Mẹ không thích 16