Bài giảng Tiếng Anh - TOEIC Writing and Speaking - Trương Văn Ánh

ppt 12 trang phanha23b 08/04/2022 920
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh - TOEIC Writing and Speaking - Trương Văn Ánh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_toeic_writing_and_speaking_truong_van_an.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh - TOEIC Writing and Speaking - Trương Văn Ánh

  1. TOEIC SPEAKING AND WRITING SGU
  2. The total marks of a speaking test are 200.
  3. The total marks of a writing test are 200.
  4. Good luck!