Bài giảng Tin học Khối 6 - Bài 16: Định dạng văn bản

ppt 20 trang Hải Phong 20/07/2023 780
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Khối 6 - Bài 16: Định dạng văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_khoi_6_bai_16_dinh_dang_van_ban.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Khối 6 - Bài 16: Định dạng văn bản

 1. Quan sát cách 1.
 2. ? Theo em cách trình bày nào dễ ghi nhớ hơn? Quan sát cách 2.
 3. 1. Định dạng văn bản:  Khái niệm: Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, bố trí của các thành phần trong văn bản.  Mục đích: ĐịnhĐịnh dạng dạng văn văn bản - Trang văn bản đẹp và dễ đọc. bảnnhằm là gì mục? gì? - Dễ ghi nhớ nội dung. Có hai loại: Có những loại định - Định dạng kí tự dạng văn bản nào? - Định dạng đoạn văn bản.
 4. * Lưu ý: Nên định dạng văn bản sau khi đã soạn thảo xong toàn bộ phần nội dung của văn bản. Tại sao lại phải Lí do: như vậy? - Thứ nhất, để tiết kiệm thời gian. - Thứ hai, sẽ giúp cho văn bản có một định dạng thống nhất, hợp lí, không phải chỉnh sửa lại nhiều lần.
 5. 2. Định dạng kí tự: Chưa định dạng kí tự Đã định dạng kí tự Thế nào là định dạng kí tự?
 6. 2. Định dạng kí tự:  Khái niệm: Định dạng kí tự là thay đổi dáng vẻ của một hay một nhóm kí tự. Các tính chất định dạng kí tự: + Phông chữ Thủ đô THỦ ĐÔ Thủ đô + Cỡ chữ Thủ đô Thủ đô Thủ đô + Kiểu chữ Thủ đô Thủ đô Thủ đô Thủ đô + Màu sắc Thủ đô Thủ đô Thủ đô
 7. Có những cách nào để định dạng kí tự?
 8. C1: Sử dụng các lệnh trong nhóm Font trên dải lệnh Home Chọn cỡ chữ Chọn phông chữ 1 2 6 Màu chữ 5 Chữ gạch chân 3 4 Chữ đậm Chữ nghiêng
 9. a. Định dạng phông chữ: 2. Nháy mũi tên bên phải hộp Font 1. Chọn phần văn bản cần định dạng 3. Chọn phông chữ thích hợp
 10. b. Định dạng cỡ chữ: 2. Nháy mũi tên bên phải hộp Font Size 1. Chọn phần văn bản cần định dạng 3. Chọn cỡ chữ cần thiết
 11. c. Định dạng kiểu chữ: 2. Nháy các nút Bold (chữ 1. Chọn phần đậm), Italic văn bản cần (chữ nghiêng), định dạng Underline (Chữ gạch chân).
 12. d. Định dạng màu chữ: 2. Nháy mũi tên bên phải hộp Font Color 1. Chọn phần văn bản cần định dạng 3. Chọn màu thích hợp
 13. C2: Sử dụng hộp thoại Font: 2. Nháy mũi tên ở góc dưới, bên phải nhóm lệnh Font để mở hộp thoại Font 1. Chọn phần văn bản cần định dạng 3. Sử dụng các lệnh định dạng trong hộp Font
 14. Lưu ý: Nếu không chọn trước phần văn bản nào thì các thao tác định dạng trên sẽ được áp dụng cho các kí tự sẽ được gõ vào sau đó.
 15. 6 5 1 2 3 4 Ý nghĩa của từng nút lệnh là: Nêu ý nghĩa của 1: Hộp chọn phông chữ các nút lệnh 2: Hộp chọn cỡ chữ được đánh số 3: Chữ đậm 4: Chữ nghiêng trên thanh công 5: Chữ gạch chân cụ sau? 6: Hộp chọn màu chữ
 16. Nêu ý nghĩa của các lệnh sau? Chọn Chọn Chọn kiểu chữ phông chữ cỡ chữ Chọn màu chữ
 17. Hãy thực hiện định dạng các kí tự cho bài thơ theo mẫu sau: + Định dạng phông chữ cho bài thơ: Times New Roman Kiểu chữ: đậm, Màu chữ: đỏ, Cỡ chữ: 18 Kiểu chữ: nghiêng Cỡ Kiểu chữ: gạch chữ: chân có màu xanh 13 Kiểu chữ: đậm, nghiêng Kiểu chữ: đậm, nghiêng, gạch chân. Màu chữ: xanh
 18. CÂU HỎI 1. Trình bày khái niệm định dạng văn bản, mục đích và có những loại định dạng văn bản nào? 2. Trình bày các bước để định dạng: Phông chữ? Cỡ chữ? Kiểu chữ, Màu chữ? 3. Trình bày các bước định dạng bằng hộp thoại Font?