Bài giảng Tin học Lớp 8 - Bài thực hành 4: Luyện tập câu lệnh điều kiện - Nguyễn Thị Thu Hằng

pptx 13 trang phanha23b 26/03/2022 2820
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 8 - Bài thực hành 4: Luyện tập câu lệnh điều kiện - Nguyễn Thị Thu Hằng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_8_bai_thuc_hanh_4_luyen_tap_cau_lenh_d.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 8 - Bài thực hành 4: Luyện tập câu lệnh điều kiện - Nguyễn Thị Thu Hằng

 1. LUYỆN TẬP CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hằng
 2. NỘI DUNG 01 Phầ n khở i đ ộ ng 02 Phần vượt chướng ngại vật 03 Phầ n t ăng tố c 04 Phần Về Đích
 3. 01 Khở i đ ộ ng
 4. L u ậ t t h i Ở phần thi khởi động này các đội sẽ ôn lại các kiến thức của ngôn ngữ lập trình Pascal đã học bằng cách lên nhận các mảnh ghép kiến thức đã học, hoàn thành các mảnh ghép lên bảng nhóm trên bảng. Đội xong đầu tiên sẽ được 20 điểm, đội thứ 2 sẽ được 15 điểm, đội thứ 3 sẽ được 10 điểm và đội cuối cùng sẽ được 5 điểm (Lưu ý: Thời gian tối đa là 8 phút)
 5. 02 V ượt chướng ngạ i v ậ t
 6. L u ậ t t h i Ở phần thi vượt chướng ngại vật từng thành viên của đội sẽ tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm thời gian mỗi câu hỏi là 10 giây, mỗi câu trả lời đúng cá nhân được cộng 1 điểm và đội được cộng 5 điểm. Phần thi này được chia làm 2 lượt thi * Lượt 1: Đội 1 và Đội 2 * Lượt 2: Đội 3 và Đội 4
 7. 03 T ă n g t ố c
 8. L u ậ t t h i Ở phần thi Tăng tốc này các đội sẽ vận dụng các kiến thức của NNLT Pascal và câu lệnh điều kiện để xác định ý tưởng giải quyết bài toán, sau đó hoàn thành phần còn thiếu trong đoạn chương trình. Đội xong đầu tiên sẽ được 20 điểm, đội thứ 2 sẽ được 15 điểm, đội thứ 3 sẽ được 10 điểm và đội cuối cùng sẽ được 5 điểm.
 9. Phát biểu bài toán Cho 3 số thực a, b, c được nhập từ bàn phím. Viết chương trình xuất ra màn hình số có giá trị lớn nhất. Ý tưởng: + Cho số đầu tiên là lớn nhất. + So sánh số đó với số thứ 2, nếu số thứ 2 lớn hơn thì GTLN là số thứ 2. + Tiếp tục so sánh với số thứ 3, nếu số thứ 3 lớn hơn thì GTLN là số thứ 3. + Xuất ra màn hình số có GTLN.
 10. 04 V ề đ í c h
 11. L u ậ t t h i Ở phần thi Về đích này các đội sẽ vận dụng các kiến thức của NNLT Pascal và câu lệnh điều kiện, các thành viên phải hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành code bài toán vào chương trình Free Pascal. Đội có tất cả thành viên xong đầu tiên sẽ được 20 điểm, đội thứ 2 sẽ được 15 điểm, đội thứ 3 sẽ được 10 điểm và đội cuối cùng sẽ được 5 điểm.
 12. Phát biểu bài toán Cho 3 số thực a, b, c được nhập từ bàn phím. Viết chương trình xuất ra màn hình số có giá trị lớn nhất.