Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 67+68: Tìm kiếm thông tin trên Internet

pptx 44 trang Hải Phong 20/07/2023 290
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 67+68: Tìm kiếm thông tin trên Internet", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_8_tiet_6768_tim_kiem_thong_tin_tren_in.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 67+68: Tìm kiếm thông tin trên Internet

 1. Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 2. 1. Tổ chức thông tin trên Internet NỘI 2. Tìm kiếm thông tin trên Web. DUNG BÀI 3. Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin HỌC 4. Tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước 5. Tìm kiếm hình ảnh Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 3. 1. Tổ chức thông tin trên Internet Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 4. 1. Tổ chức thông tin trên Internet a. Siêu văn bản và trang web - Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác - Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. - Địa chỉ truy cập chỉ ra vị trí lưu trữ trang web trên mạng Internet. Ví dụ: www.vnexpress.net www.tuoitre.vn www.mp3.zing.vn Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 5. 1. Tổ chức thông tin trên Internet b. Truy cập trang Web Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người giao tiếp với hệ thống www: truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên internet. + Internet Explorer. + Mozilla Firefox + Opera + Google Chrome Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 6. 2. Tìm kiếm thông tin trên Web. a. Máy tìm kiếm - Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng. Có nhiều máy tìm kiếm như:  Google: www.google.com.vn  Yahoo: www.yahoo.com  Microsoft: www.bing.com  Lưu ý: Phần lớn các máy tìm kiếm được cung cấp trên các trang WEB Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 7. 2. Tìm kiếm thông tin trên Web. b. Sử dụng máy tìm kiếm  Để sử dụng máy tìm kiếm ta thực hiện: 1. Truy cập vào máy tìm kiếm . 2. Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá 3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút Tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách các liên kết. Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 8. 2. Tìm kiếm thông tin trên Web. b. Sử dụng máy tìm kiếm Ô nhập từ khóa Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 9. 2. Tìm kiếm thông tin trên Web. b. Sử dụng máy tìm kiếm Ô nhập từ khóa Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 10. 2. Tìm kiếm thông tin trên Web. b. Sử dụng máy tìm kiếm Ô nhập từ khóa Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 11. 2. Tìm kiếm thông tin trên Web. b. Sử dụng máy tìm kiếm Ô nhập từ khóa Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 12. 3. Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin B1./ -Khởi động trình duyệt. -Nhập địa chỉ www.google.com.vn vào ô địa chỉ. -Nhấn Enter. B2./ Gõ từ khoá liên quan đến vấn đề tìm kiếm và nhấn phím Enter hoặc nháy vào nút tìm với Google. B3./ Quan sát danh sách kết quả. B4./ Nháy chuột vào chỉ số trang tương ứng ở cuối trang web để chuyển sang trang kết quả khác. B5./ Nháy chuột trên một kết quả tìm được để chuyển tới trang web tương ứng. Design by: Phạm Hoàng Phương
 13. 3. Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin B1./ -Khởi động trình duyệt. -Nhập địa chỉ www.google.com.vn vào ô địa chỉ. -Nhấn Enter. Nhập từ khóa cần tìm và Enter Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 14. 3. Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin Từ khóa được in đậm Đoạn văn bản Tiêu đề trên trang trang web web chứa từ khóa Địa chỉ trang web Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 15. 3. Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin - Chỉ số trang tương ứng ở phía cuối trang web để chuyển sang trang kết quả khác. Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 16. 3. Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin - Nháy chuột trên một kết quả tìm được để chuyển tới trang web tương ứng. Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 17. 3. Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 18. 4. Tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước - Từ khóa lịch sử dựng nước - Từ khóa “lịch sử Việt Nam” Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 19. NHẮC LẠI KIẾN THỨC 5. Tìm kiếm hình ảnh Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 20. Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 21. 1. Thư điện tử là gì? NỘI 2. Hoạt động của hệ thống thư điện tử. DUNG BÀI HỌC 3. Tài khoản thư điện tử. 4. Gửi nhận, trả lời thư điện tử. Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 22. Thư tay
 23. Sử dụng xe ngựa để chuyển thư
 24. Sử dụng chim bồ câu để chuyển thư
 25. Thư là phương tiện giúp những người ở cách xa nhau có thể trao đổi những thông tin với nhau.
 26. 1. Thư điện tử là gì? Thư tay có những hạn chế gì? - Thời gian chuyển lâu - Dễ thất lạc - Chi phí còn cao - Nội dung hạn chế - Không gửi được cho nhiều người cùng lúc. Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 27. Thư điện tử
 28. Thư điện tử có ưu điểm gì so với thư tay?
 29. 1. Thư điện tử là gì? Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các “hộp thư điện tử”. *  Ưu điểm Thư điện tử: -Chi phí thấp. -Thời gian chuyển gần như tức thời. -Một người có thể gửi đồng thời cho nhiều người khác. -Có thể gửi kèm tệp . Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 30. 2. Hoạt động của hệ thống thư điện tử. M¸y chñ th• ®iÖn tö M¸y chñ th• ®iÖn tö Internet NhËn th• Göi th• Ng•êi nhËn Ng•êi göi Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 31. 2. Hoạt động của hệ thống thư điện tử.  Quá trình gửi và nhận thư điện tử: 1. Thư được soạn tại máy của người gửi. 2. Thư được gửi tới máy chủ thư điện tử. 3. Máy chủ thư điện tử chuyển thư vào hộp thư của người nhận. Chú ý: Trong hệ thống thư điện tử cả người gửi và nhận phải có 1 tài khoản thư điện tử để có địa chỉ gửi và nhận thư. Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 32. 3. Tài khoản thư điện tử. Để gửi, nhận thư điện tử ta cần phải mở tài khoản thư điện tử. Có thể mở tài khoản thư điện tử với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí như: Yahoo, Google, Microsoft, Sau khi tạo tài khoản, người dùng sẽ có một hộp thư điện tử trên máy chủ thư điện tử. Cùng với hộp thư, người dùng có tên đăng nhập và mật khẩu dùng để truy cập vào hộp thư điện tử Mỗi hộp thư điện tử gắn với 1 địa chỉ thư điện tử có dạng: @ Mỗi địa chỉ thư điện tử sẽ là duy nhất trên phạm vi toàn cầu. VD: Thelong@Math.ac.vn Sunrise.tqb@gmail.com Sunrise.tqb@Hotmail.com Thanhbv@vnn.vn Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 33. 4. Gửi nhận, trả lời thư điện tử. a. Truy cập vào hộp thư điện tử:  Các bước truy cập vào hộp thư điện tử. 1. Truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử. 2. Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đăng nhập (tên người dùng), mật khẩu rồi nhấn Enter (Hoặc nháy vào nút đăng nhập). Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 34. 4. Gửi nhận, trả lời thư điện tử. b. Nhận và gửi thư: Tiêu đề thư Thời gian Tên người gửi gửi Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 35. 4. Gửi nhận, trả lời thư điện tử. b. Nhận và gửi thư: Đăng nhập hộp thư sau đó nháy nút soạn thư Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 36. 4. Gửi nhận, trả lời thư điện tử. b. Nhận và gửi thư: Bài 3. Soạn và gửi thư điện tử Nhập địa chỉ người nhận Nhập tiêu đề của thư Nhập nội dung vào Nhấn vào đây đây để đính kèm tệp Nhấn vào nút gửi Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 37. BÀI TẬP CỦNG CỐ joinmyquiz.com code: 0008 8346 Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương
 38. Trường THCS Bình Tân Design by: Phạm Hoàng Phương