Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 63) - Nguyễn Thị Hoa

ppt 11 trang baigiangchuan 01/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 63) - Nguyễn Thị Hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_63_nguyen_thi_hoa.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 63) - Nguyễn Thị Hoa

 1. PHỊNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Trường Tiểu học Dữu Lâu MƠN TỐN BÀI : Luyện tập chung NĂM HỌC : 2019 – 2020 GV: Nguyễn Thị Hoa
 2. Thứ năm , ngày 21 tháng 11 năm 2019 Tốn Kiểm tra Hãy chọn kết quả đúng: Số ? – 4 = 0 5 – 0 = 3 - 3 + 3 = A. 5 B. 0 C. 3 A. 3 B. 4 C. 5 A. 3 B. 0 C. 1
 3. Thứ năm , ngày 21 tháng 11 năm 2019 Tốn Luyện tập 2 Tính : 5 4 2 5 4 3 + 3 + 1 2 1 3 + 2 2 5 4 4 1 5
 4. Thứ năm , ngày 21 tháng 11 năm 2019 Tốn Luyện tập 2 Tính : 3 4 1 5 2 0 + 3 + 0 0 0 2 + 5 0 4 1 5 0 5
 5. Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019 Tốn 2 Tính: Luyện tập 2 + 3 =5 4 + 1 = 5 1 + 2 = 3 3 + 2 = 5 1 + 4 = 5 2 + 1 = 3 0 + 4 =5 2 + 1 = 3 2 + 0 = 3 4 + 0 = 5 2 + 1 = 3 2 + 0 = 3
 6. Thứ năm , ngày 21 tháng 11 năm 2019 Tốn Luyện tập 3 4 + 1 > 4 5 - 1 > 1 > 5 4 < ? = 4 + 1 = 5 5 – 4 = 1 5 1
 7. Thứ năm , ngày 21 tháng 11 năm 2019 Tốn Luyện tập 4. Viết phép tính thích hợp a) 3 + 2 = 5
 8. Thứ năm , ngày 21 tháng 11 năm 2019 Tốn Luyện tập 4. Viết phép tính thích hợp b) 5 - 2 = 3
 9. Trị chơi : Tìm nhà cho các con vật 5 + 0 4 - 2 5 - 4 1 + 3 2 + 1 2 4 5 3 1
 10. Trò chơi củng cố: 3 - 0 = 2 - 0 = 0 + 5 = 4 - 4 = 5 - 5 = 0+ 4 =
 11. Kết thúc tiết học Chúc các em chăm, ngoan, học giỏi