Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 122) - Phạm Kim Ten

ppt 12 trang baigiangchuan 02/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 122) - Phạm Kim Ten", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_122_pham_kim_ten.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 122) - Phạm Kim Ten

 1. Trường Tiểu học Thạnh Phú 3 Lớp 1B Môn: Toán Bài: Luyện tập GV: Phạm Kim Ten
 2. Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2020 Toán Luyện tập (trang 122) Bài 1 An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có mấy quả bóng? Tóm tắt Bài giải Có : 4 bóng xanh An có tất cả số quả bóng là: Có : 5 bóng đỏ 4 + 5 = 9 (quả bóng) Có tất cả : quả bóng ? Đáp số : 9 quả bóng
 3. Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2020 Toán Luyện tập (trang 122) Bài 1 An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có mấy quả bóng? Tóm tắt Bài giải Xanh : 4 quả bóng Số quả bóng An có là: 4 + 5 = 9 (quả bóng) Đỏ : 5 quả bóng Đáp số : 9 quả bóng Có tất cả : quả bóng ?
 4. Bài 1 An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có mấy quả bóng? Tóm tắt Bài giải Có : 4 bóng xanh An có số quả bóng là: Có : 5 bóng đỏ 4 + 5 = 9 (quả bóng) Có tất cả : quả bóng ? Đáp số : 9 quả bóng Tóm tắt Bài giải Xanh : 4 quả Số quả bóng An có là: Đỏ : 5 quả 4 + 5 = 9 (quả bóng) Có tất cả : quả bóng ? Đáp số : 9 quả bóng
 5. Bài 1 Bài giải An có số quả bóng là: 4 + 5 = 9 (quả bóng) Đáp số : 9 quả bóng Bài giải Số quả bóng An có là: 4 + 5 = 9 (quả bóng) Đáp số: 9 quả bóng
 6. Bài 2 Tổ em có 5 nam và 5 nữ. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn? Tóm tắt Bài giải Nam : 5 bạn Tổ em có tất cả số bạn là: Nữ : 5 bạn 5 + 5 = 10 (bạn) Có tất cả : bạn ? Đáp số : 10 bạn
 7. Bài 2 Bài giải Tổ em có tất cả số bạn là: 5 + 5 = 10 (bạn) Đáp số : 10 bạn Cách 2 Bài giải Tất cả số bạn tổ em có là: 5 + 5 = 10 (bạn) Đáp số : 10 bạn
 8. Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2020 Toán Luyện tập (trang 122) Bài 4: Tính (theo mẫu) a) 2cm + 3cm = 5cm b) 6cm - 2cm = 4cm 7cm + 1cm = 8cm 5cm - 3cm = 2cm 8cm + 2cm = 10cm 9cm - 4cm = 5cm 14cm + 5cm = 19cm 17cm - 7cm = 10cm
 9. Tìm nhà cho mây Cách thức chơi : Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội có 4 người, liên tiếp nhau từng bạn đi tìm “nhà cho mây”, bằng cách mỗi bạn nối một phép tính với một kết quả đúng, sau đó trở về chỗ thật nhanh, cứ như vậy cho đến hết. (Chơi trong hai phút ) - Đội nào nhanh và đúng thì thắng cuộc
 10. TÌM NHÀ CHO MÂY ĐỘI 1 8cm + 1cm 3cm+ 3cm 7cm + 1cm 14cm + 5cm 6cm 8cm 9cm 19cm
 11. TÌM NHÀ CHO MÂY ĐỘI 2 9cm - 4cm 10cm- 1cm 5cm - 3cm 17cm – 7cm 9cm 2cm 10cm
 12. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh! Chúc các con chăm ngoan học giỏi