Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) - Hồ Ngọc Sương

ppt 20 trang baigiangchuan 02/12/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) - Hồ Ngọc Sương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_130_ho_ngoc_suong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) - Hồ Ngọc Sương

 1. 1 1 .6 các thầy, cô về dự giờ - thăm lớp Gv: Hồ Ngọc Sương
 2. Thứ , ngày tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính: 40 + 20
 3. Thứ , ngày tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính: 40 + 20 60
 4. Thứ , ngày tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính: 30 + 30
 5. Thứ , ngày tháng 4 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính: 30 + 30 60
 6. Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính: 10 + 70
 7. Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính: 50 + 40
 8. Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính: 60 + 20
 9. Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính: 30 + 40
 10. Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính: 40 30 10 50 60 30 + + + + + + 20 30 70 40 20 40 60 60 80 90 80 70
 11. Toán Luyện tập 2. Tính nhẩm: a.30 + 20 = 50 40 + 50 = 90 10 + 60 = 70 20 + 30 = 50 50 + 40 = 90 60 + 10 = 70
 12. Nghỉ giữa tiết
 13. Toán Luyện tập 3. Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa . Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa? Tóm tắt Lan hái được : 20 bông hoa Mai hái được : 10 bông hoa Cả hai bạn hái được : bông hoa ?
 14. Toán Luyện tập 3. Bài giải Cả hai bạn hỏi được tất cả số bụng hoa là: 20 + 10 = 30 ( bông hoa ) Đáp số: 30 bông hoa
 15. Trò chơi Tìm những bông hoa nhỏ
 16. 50+40 = A. 90 B. 80 C. 70
 17. 20 +20 A. 50 B. 30 C. 40
 18. 10+50 A. 40 B. 60 C.70
 19. Dặn dò Về nhà : Làm bài tập 3 ở vở toán . Xem trước bài : Trừ các số tròn chục
 20. Tiết học đến đây kết thúc