Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 12 - Bài 1: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới - Hoàng Thị Lương

pptx 78 trang thanhhien97 62810
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 12 - Bài 1: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới - Hoàng Thị Lương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_giao_duc_quoc_phong_an_ninh_lop_12_bai_1_bao_ve_to.pptx

Nội dung text: Bài giảng Giáo dục quốc phòng an ninh Lớp 12 - Bài 1: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới - Hoàng Thị Lương

 1. Giáo viên: Hoàng Thị Lương
 2. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những quy luật chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình hiện nay, cục diện thế giới có nhiều biến đổi, khi chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, thù địch lợi dụng tình hình đó đang có nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá quyết liệt hơn. Do đó, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ là vấn đề lý luận sâu sắc mà còn là thực tiễn quan trọng mang tính thời sự và cấp thiết hơn bao giờ hết
 3. TIẾT 1+2 Bài 1 BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
 4. Phần 1: Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG Giáo dục cho học sinh nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Xây dựng cho quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chú ý lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, làm cơ sở ôn tập, kiểm tra. Chấp hành nghiêm quy định lớp học
 5. • Cơ sở khẳng định bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược I của cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ hàng đầu của quân đội ta. NỘI DUNG • Mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp bảo II vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Điểm 2 TRỌNG Phần (Phần I); TRỌNG TÂM II Điểm 3 ĐIỂM (Phần II)
 6. PHƯƠNG PHÁP Thuyết trình, giảng giải, phân tích, lấy ví dụ minh họa, nêu câu hỏi để người học trả lời, kết hợp với trình chiếu PowerPoint, liên hệ thực tiễn để làm rõ nội dung cơ bản của bài học.
 7. TÀI LIỆU Tài liệu học tập chính trị của Văn kiện Đại HSQ –BS của hội đại biểu Cục Tuyên huấn toàn quốc lần TCCT; NXB thứ XII của Quân đội nhân Đảng dân Năm 2016
 8. Phần 2: NỘI DUNG I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
 9. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA 1. Bảo vệ 2. Bảo Tổ quốc Việt Nam xã hội vệ Tổ quốc chủ nghĩa là là nhiệm một trong vụ hàng hai nhiệm đầu của vụ chiến Quân đội lược của nhân dân cách mạng Việt Nam nước ta
 10. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA 1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta
 11. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA a.Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
 12. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA Thế nào là Tổ quốc ? Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là gì ?
 13. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA Cột mốc ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung, thuộc địa phận Cột cờ Lũng Cũ (Hà Giang) A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Tổ quốc là tổng hoà các yếu tố tự nhiên và nhân tố xã hội của một quốc gia dân tộc được gắn kết chặt chẽ bởi chủ quyền lãnh thổ của đất nước và cộng đồng dân cư với chế độ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nhất định.
 14. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA Tổ quốc là một phạm trù lịch sử TỰ NHIÊN XÃ HỘI
 15. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là Tổ quốc mà trong đó giai cấp CN và nhân dân lao động do Đảng cộng sản lãnh đạo đã thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa,GCCN và nhân dân lao động trở thành chủ nhân chân chính của Tổ quốc.
 16. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới là Tổ quốc Nga Xô viết, ra đời sau thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.
 17. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA ĐẶC TRƯNG CỦA TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Có quan Do giai Có nền Có nền hệ hữu cấp công kinh tế văn hoá nghị hợp nhân và xã hội tác với nhân dân phát các quốc lao động triển chủ gia trên làm chủ cao nghĩa thế giới
 18. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA Loại hình Tổ TỔ QUỐC quốc phát XÃ HỘI CHỦ triển cao nhất NGHĨA trong lịch sử phát triển của nhân loại.
 19. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA Trong quá khứ đãHiện từng cónay, gần trên 100 quốc thế gia tự nhận là theo giớichế độ cònXã hộibao chủ nhiêu nghĩa. Nhưng hiện nay chỉ còn 5 quốc gia theo Xã hội chủ nghĩa là:nước Cộng hoàtheo Nhân chủ dân nghĩa Trung Hoa, Cộngxã hòa hội? Cuba, Đó Cộng là nhữnghoà Dân chủ Nhân dân Triềunước Tiên đó? (Bắc Triều Tiên), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam.
 20. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA CHẾ ĐỘ DÂN XÃ HỘI TỘC TỔ QUỐC ĐẤT NƯỚC
 21. I.I. CƠCƠ SỞ SỞ KHẲNG KHẲNG ĐỊNH ĐỊNH BẢO BẢO VỆ VỆ TỔ TỔ QUỐC QUỐC LÀ LÀ MỘT MỘT TRONGTRONG HAIHAI NHIỆMNHIỆM VỤVỤ CHIẾNCHIẾN LƯỢC LƯỢC CỦACỦA CÁCH CÁCH MẠNG MẠNG VIỆTVIỆT NAM,NAM, NHIỆM VỤVỤ HÀNGHÀNG ĐẦUĐẦU CỦACỦA QUÂNQUÂN ĐỘIĐỘI TATA b. Cơ sở khẳng định bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta
 22. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA - Từ quy luật "Dựng nước đi đôi với giữ nước" của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Ðại đoàn 308 tại Ðền thờ các Vua Hùng ngày 19/9/1954.
 23. CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 30/4 1975 KẾT THÚC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 7/5/1954 KẾT THÚC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP NHÀ TRẦN VÀ 3 LẦN CHỐNG QUÂN NGUYÊN MÔNG KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 2/40 tr.CN
 24. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA
 25. Toàn cảnh hội nghị thành lập Đảng tại Cửu Long – Hương Cảng, Trung Quốc -Xuất phát từ mục tiêu, đường lối cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta
 26. I. CƠ SỞSỞ KHẲNGKHẲNG ĐỊNHĐỊNH BẢO VỆVỆ TỔTỔ QUỐCQUỐC LÀLÀ MỘTMỘT TRONG HAI NHIỆMNHIỆM VỤ VỤ CHIẾN CHIẾN LƯỢC LƯỢC CỦA CÁCHCÁCH MẠNG VIỆT NAM,NAM, NHIỆMNHIỆM VỤ VỤ HÀNG HÀNG ĐẦU ĐẦU CỦA CỦA QUÂN QUÂN ĐỘI ĐỘI TA TA - Từ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN XÂY BẢO VỆ DỰNG TỔ QUỐC CHỦ XÃ HỘI NGHĨA CHỦ XÃ HỘI NGHĨA
 27. I. CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH BẢO VỆ TỔ QUỐC LÀ MỘT TRONG HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA QUÂN ĐỘI TA - Từ âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch
 28. - Từ tình hình tranh chấp biển Đông diễn ra gay gắt, phức tạp
 29. Bảo vệ Tổ quốc luôn là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.
 30. 2.2. BảoBảo vệ vệ Tổ Tổ quốc quốc là nhiệmlà nhiệm vụ hàngvụ hàng đầu củađầu Quân của Quânđội đội nhân nhân dân dân Việt Việt Nam Nam
 31. 2. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ hàng đầu của LOGO Quân đội nhân dân Việt Nam Từ vị trí, vai trò, Bản chất, truyền chức năng, thống của quân đội nhiệm vụ của ta trong sự nghiệp Quân đội. cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng VÌ
 32. LOGO -Từ chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Quân đội. Trong đó, chức năng cơ bản nhất là đội quân chiến đấu Đội quân chiến đấu Nhiệm vụ hàng đầu của Đội quân đội là CHỨC NĂNG quân sẵn sàng chiến đấu và CỦA công tác chiến đấu thắng lợi, QUÂN ĐỘI bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, Đội quân thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lao động bảo vệ Đảng, Nhà nước, sản xuất. nhân dân và chế độ XHCN.
 33. - Từ truyền thống của Quân đội ta: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào Cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
 34. - Từ âm mưu chống phá quân đội của các thế lực thù địch
 35. II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
 36. II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI 1. Mục tiêu, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 37. II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI a) Mục tiêu tổng quát Đại biểu đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắt độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”.
 38. b) Mục tiêu cụ thể Một là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
 39. LOGO Click to edit Master text styles Hai là, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
 40. Ba là, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 41. Bốn là, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
 42. Năm là, bảo vệ nền văn hóa dân tộc
 43. Sáu là, đấu tranh giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia
 44. 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới LOGO
 45. 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới a. Quan điểm chỉ đạo Thứ nhất: Giữ vững, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 46. 2. Quan2. Quan điểm, điểm, phương phương châm châm chỉchỉ đạođạo thực thực hiện hiện nhiệm nhiệm vụ vụbảo bảo vệ vệ TổTổ quốc quốc Việt Việt Nam Nam xã xã hội hội chủchủ nghĩanghĩa trong trong tình tình hình hình mới mới Thứ hai: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 47. 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới Thứ ba: Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 48. 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới Thứ tư: Xây dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, tư tưởng, KT-XH, văn hóa, QP-AN, đối ngoại.
 49. 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới Thứ năm: Quán triệt đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
 50. 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới Thứ sáu: Vận dụng đúng đắn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức tại Trung Quốc quan điểm về đối tác, đối tượng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm tại Nga
 51. 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới Thứ bảy: Nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm chắc tình hình
 52. 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới b. Phương châm chỉ đạo Một là: Kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm dẻo về sách lược. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các đoàn đại biểu về dự Hội nghị APEC lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2017
 53. 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới b. Phương châm chỉ đạo Hai là: Giữ nghiêm kỉ luật, kỉ cương, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật
 54. 2. Quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới b. Phương châm chỉ đạo Ba là: Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời mọi tình huống
 55. II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI 3. Nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
 56. Thứ nhất: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
 57. Thứ hai, phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo vệ quốc phòng, an ninh
 58. Thứ ba, xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền.
 59. Thứ tư: Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 60. Thứ năm: Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.
 61. Thứ sáu: Triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Hội nghị APEC lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam năm 2017
 62. 4. Trách nhiệm của Quân đội và mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới a. Trách nhiệm của Quân đội - Quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Ðảng, nhiệm vụ và giải pháp BVTQ trong tình hình mới
 63. - Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng đối với Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, nhằm không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 65 tại Học viện Quốc phòng năm 2017
 64. - Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì và thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp, bảo vệ và quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới
 65. - Thực hiện nghiêm túc Nghị định 77/2010/NÐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện Nghị định số77/2010/NĐ-CP tại điểm cầu Hà Tĩnh năm 2017
 66. - Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng , lực lượng
 67. - Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công tác đối ngoại quốc phòng, tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Quốc phòng Nga
 68. - Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với quân đội Tổng Bí thư Nguyễn Phú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020
 69. 4. Trách nhiệm của Quân đội và mỗi quân nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới b. Trách nhiệm của Quân nhân - Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao Tiểu đoàn Vệ binh 3 phục vụ tiêu binh đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại BTL Quân khu năm tháng 10/2017
 70. - Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt Học tập chính trị theo kế hoạch tại đơn vị Luyện tập điều lệnh đội ngũ
 71. - Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tích cực tu dưỡng, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, đạo đức, lối sống và tác phong chính quy; luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
 72. - Thực hiện tốt công tác đối ngoại, công tác vận động quần chúng của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên biên giới đất liền và trên biển, đảo
 73. KẾT LUẬN Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn là lực lượng nòng cốt trong chiến tranh nhân dân BVTQ, cùng với toàn Đảng, toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chính vì vậy, mỗi quân nhân trong đơn vị cần quán triệt sâu sắc và nắm chắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới; nhận thức đầy đủ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ BVTQ, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội và của đơn vị; thấy rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
 74. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ!