Bài giảng môn Toán Lớp 5 - Hỗn số (Tiếp theo)

ppt 5 trang thanhhien97 03/03/2021 18864
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 5 - Hỗn số (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_5_hon_so_tiep_theo.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Toán Lớp 5 - Hỗn số (Tiếp theo)

  1. 2x8+5 21 2 5 = 2 + 5 = = 8 8 8 8 2x8+5 = Ta viết gọn là: 2 = 8 Nhận xét: Có thể viết hỗn số thành một phân số có: - Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số ở phần phân số. - Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số .
  2. Luyện tập: Bài 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số : 2x3+1 7 9x7+5 68 2 1 = = ; 9 5 = = 3 3 3 7 7 7 4x5+2 22 3 10x10+3 103 4 2 = = ; 10 = = 5 5 5 10 10 10 3x4+1 13 3 1 = = 4 4 4 ;
  3. Bài 2: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu): Mẫu: a) 2 1 + 4 1 = 7 + 13 = 20 3 3 3 3 3 b) 9 2 + 5 3 = 65 + 38 = 103 7 7 7 7 7 c) 10 3 - 4 7 = 103 - 47 = 56 10 10 10 10 10
  4. Bài 3: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu): Mẫu: a) 2 1 x 5 1 = 7 x 21 = 49 3 4 3 4 4 b) 3 2 x 2 1 = 17 x 15 = 255 5 7 5 7 35 c) 8 1 : 2 1 = 49 : 5 = 49 x 2 = 98 6 2 6 2 6 5 30