Bài giảng Tin học 9 - Bài 11: Tạo các hiệu ứng động

pptx 43 trang phanha23b 26/03/2022 5080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học 9 - Bài 11: Tạo các hiệu ứng động", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_9_bai_11_tao_cac_hieu_ung_dong.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học 9 - Bài 11: Tạo các hiệu ứng động

 1. Bài 11:TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu Tạo hiệu ứng động chuyển trang chiếu Sử dụng các hiệu ứng động Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu
 2. HỒ HOÀN KIẾM • Trung tâm Hà Nội • Rộng khoảng 12ha • Tháp Rùa giữa hồ Cách 1
 3. HỒ HOÀN KIẾM • Trung tâm Hà Nội • Rộng khoảng 12ha • Tháp Rùa giữa hồ Cách 2
 4.  Tin 9 Theo em trong 2 cách Có mấy loại hiệu trình bày trên, cách nào ứng động, đó là hấp dẫn, thu hút và những loại nào? hiệu quả hơn? Có 2 loại hiệu ứng động: -Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu. -Hiệu ứng chuyển trang chiếu.
 5. 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.  Tin 9 Giả sử cần tạo hiệu Mở dải lệnh ứng chuyển động cho Animations nội dung văn bản em thực hiện theo các Chọn biểu tượng bước nào? trang chiếu ở ngăn bên trái. Chọn khung chứa nội dung văn bản
 6. 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.  Tin 9 Nháy chọn Mở dải hiệu ứng lệnh Chọn lệnh thích hợp Animations Animation trong nhóm Pane sẽ Hiệu ứng của Animation mở hộp thoại đối tượng trên Animation trang chiếu. Pane
 7. 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.  Tin 9 Chọn More để lựa chọn các hiệu ứng động khác Không Nhóm hiệu ứng xuất hiệu hiện trên màn hình. Để lựa ứng chọn các Nhóm hiệu ứng nhấn mạnh hiệu ứng làm đổi màu, cỡ chữ. động khác Nhóm hiệu ứng em cần làm gì? Hiệu ứng di làm biến mất chuyển đối tượng
 8. 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.  Tin 9 Chọn lệnh Add Animation để thêm hiệu ứng cho 1 đối tượng.
 9.  Tin 9 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu. Thảo luận nhóm: Câu1: Mục đích tạo hiệu ứng động cho các đối tượng là gì? Câu 2: Em hãy trình bày các bước tổng quát để tạo hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu?
 10.  Tin 9 1.Hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu.  Mục đích: -Thu hút sự chú ý -Làm sinh động quá trình trình bày -Quản lí tốt hơn việc truyền đạt thông tin. Các bước thực hiện: -B1.Chọn đối tượng trên trang chiếu cần áp dụng hiệu ứng động. -B2.Mở dải lệnh Animations -B3.Nháy chọn hiệu ứng động thích hợp trong nhóm Animation
 11.  Tin 9 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:
 12.  Tin 9 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Thảo luận nhóm: Câu1: Hiệu ứng chuyển trang chiếu là gì? Câu 2: Mỗi trang chiếu có thể đặt bao nhiêu kiểu hiệu ứng chuyển trang?
 13.  Tin 9 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Hiệu ứng chuyển trang chiếu là thay đổi cách xuất hiện của trang chiếu. Mỗi trang chiếu chỉ có thể đặt duy nhất một kiểu hiệu ứng chuyển trang.
 14. 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:  Tin 9 Mở dải lệnh Em hãy trình bày Transitions cách thực hiện để tạo hiệu ứng chuyển trang? Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.
 15. 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu:  Tin 9 Mở dải lệnh Transitions Chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu Nháy lệnh Apply to All trong nhóm Transition trong nhóm Timing to This Slide. nếu muốn áp dụng kiểu hiệu ứng chuyển Chọn các trang cho mọi trang chiếu chiếu cần tạo của bài trình chiếu. hiệu ứng.
 16.  Tin 9 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Các bước thực hiện: B1.Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. B2.Mở dải lệnh Transitions và chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Transition to This Slide. B3.Nháy lệnh Apply to All trong nhóm Timing nếu muốn áp dụng kiểu hiệu ứng chuyển cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu.
 17.  Tin 9 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: Chọn âm Chuyển thanh?6 khi trang?4khi chuyển trang nháy chuột Thời gian Không hiệu More: Hiển Thời gian thị nhiều thực hiện ứng chuyển ?2 ?3 tự?động5 ?1 hiệu ứng hiệu ứng chuyển trang hơn chuyển trang
 18.  Tin 9 2.Hiệu ứng chuyển trang chiếu: *Lưu ý: Duration: Thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển On Mouse Click: Chuyển trang khi nháy chuột. After: đặt thời gian tự động chuyển trang.
 19. Sử dụng các hiệu ứng động cho bài trình chiếu giúp cho bài trình chiếu: Trở nên hấp dẫn hơn. Trở nên sinh động hơn. Cả A và B đúng. Cả A và B sai.
 20. Các hiệu ứng động cho trang chiếu có thể áp dụng cho: Một trang chiếu. Tất cả các trang chiếu. Cả A và B sai. Cả A và B đúng.
 21. Bài tập Em hãy kéo thả nhóm kí tự cho sẵn ở ngăn bên phải vào chỗ trống thích hợp ở ngăn bên trái. bao gồm hiệu ứng chuyển Nhóm kí tự cho sẵn trang chiếu và hiệu ứng động của các đối tượng ( văn bản, hình ảnh, biểu đồ, ) trên quản lý tốt trang chiếu. On mouse click Các động giúp của người nghe tới những nội dung cụ thể Hiệu ứng trên trang chiếu, cũng như làm Sinh động quá trình trình bày và . hơn việc truyền đạt thông tin. After Em có đặt hiệu ứng để trang chiếu tự động được thu hút sự chú ý hiển thị lần lượt từ trang chiếu đầu tiên đến trang Hiệu ứng động chiếu cuối cùng bằng cách đánh dấu ô trong nhóm Timing
 22.  Tin 9 HOA ĐẸP
 23. HOA ĐẸP
 24. HOA ĐẸP
 25. HOA ĐẸP
 26. HOA ĐẸP
 27. Hãy Click vào đây. Nhóm hiệu ứng: Xuất hiện Appear Box Circle Diamond Flash Once
 28. Nhóm hiệu ứng: Xuất hiện Peek In Random Bars Split Wedge Wipe
 29. Nhóm hiệu ứng: Nhấn mạnh Change Fill Color Change Font Color Change Font Style Grow/Shrink Transparentcy Change Font Change Font Size Change Line Color Spin
 30. Nhóm hiệu ứng: Nhấn mạnh Brush On Color Color Blend Complementary Color AB C Contrasting Color Desaturate Lighten
 31. Nhóm hiệu ứng: Thoát đi Blinds Checkerboard Crawl Out Disappear Flash Once Bounce Curve Down Float Glide
 32. Nhóm hiệu ứng: Thoát đi Ascend Collapse Descend Grow & Turn Spinner Unfold
 33. Nhóm hiệu ứng: Di chuyển
 34. Nhóm hiệu ứng: Di chuyển
 35.  Tin 9 CÂU HỎI: 1. Em hãy nêu mục đích và cách thực hiện tạo hiêu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu? 2. Hiệu ứng chuyển trang chiếu là gì? Cách thực hiện tạo hiệu ứng chuyển trang?
 36. 3. Sử dụng các hiệu ứng động Trung Quèc Hµ Giang Cao B»ng Ví dụ: B¾c Th¸i Lai Ch©uViÖt tr× Hµ Néi B¾cYªn Giang ThÕ H¶i Phßng Nam §Þnh NghÖ An Vinh HuÕ Th¸i Lan §µ N½ng « n n « § Quy Nh¬n g Nha Trang CamPuChia T©y Ninh L©m §ång Biªn Hoµ TP Hå ChÝ Minh CÇn Th¬
 37. Hµ Giang Cao B»ng Trung Quèc Lai Ch©u B¾c Th¸i Ví dụ: ViÖt tr× Yªn ThÕ Hµ Néi B¾c Giang H¶i Phßng Nam §Þnh NghÖ An TÂY NGUYÊNVÙNG TÂY CÁC BẮC TÙ ĐỒNGTRƯỞNG BÀOVinh NƠ CÁC- DÂN TỘC TRANG GƯ,ATHÁI,MƯỜNGTỪ MANĂM CON,AM 1884 ,MÔNG ĐẾN GIƠ ĐÃNĂM TẬPHAO 1890 HỢP CÁC DƯỚI TOÁN QUÂN LÃNHNGỌN ĐẠONGƯỜI CỜNHÂN NGUYỄN THÁI DÂN DO CHIẾN QUANGĐÈO VĂN ĐẤU BÍCH TRÌ VÀ,NÔNG NGUYỄN VĂN QUANG, SUỐT TỪCẦM NĂMTẠI VĂN VÙNG 1889 HOAN,VĂN ĐẾNĐÔNG ĐÈOGIÁP 1905 BẮC CHÍNH. BẮCHuÕ LỤC, KÌ, ĐẶNG BÙNG PHÚC NỔ ĐỒNGTh¸i BÀO Lan MÔNG Ở HÀ GIANG§µ N½ng DO HÀ QUỐC Ở NAM KÌTHÀNHPHONG GỒM NGƯỜICẦM TRÀO ĐẦU CỦA PHỤC NGƯỜI KÍCH QUÂN DAO ,PHÁP NGƯỜI Ở THƯỢNG ĐỨNG ĐẦUNHIỀU Đà NƠI. NỔI DẬY CHỐNG g n « PHÁP ỞTHƯỢNG MIỀN TRUNGHOA ,KHƠ . TIÊUPHONG-ME, BIỂU NHẤT LÀ ĐỘI QUÂN CỦA TRÀOXTIÊNG CỦA SÁT NGƯỜI CÁNHTỪ THIỂU NĂM CÙNG SỐ 1894 ĐẾN NĂM 1896. LƯU KÌ Quy Nh¬n § NGƯỜIDIỄN RA KINH SÔI NỔI ĐÁNH (MƯỜNG; PHÁP THÁI)TỪ DO GIỮA HÀ VĂN TK MAOXIX. VÀ CẦM BÁ THƯỚC LÃNH ĐẠO Nha Trang CamPuChia L©m §ång T©y Ninh Biªn Hoµ TP Hå ChÝ Minh CÇn Th¬
 38.  Tin 9 3. Sử dụng các hiệu ứng động: Thảo luận nhóm: Câu1: Em hãy nêu ưu điểm của hiệu ứng động? Câu 2: Em hãy nêu hạn chế của hiệu ứng động?
 39.  Tin 9 3. Sử dụng các hiệu ứng động Ưu điểm: giúp cho việc trình bày trở nên hấp dẫn và sinh động hơn. Hạn chế: sử dụng quá nhiều hiệu ứng có thể làm người nghe mất tập trung vào nội dung.  Lưu ý: Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ vừa phải, phục vụ cho mục đích chính là truyền đạt nội dung.
 40.  Tin 9 Kí tự là chữ, số, Kí tự là thành Đoạn: Nhiều câu liên Phần cơ bản cấu tạo nên VB. tiếp, có liên quan với Phần lớn các kí tự nh từ bàn phím nhau và hoàn chỉnh về ngữ nghĩa. Ví dụ: VĂN BẢN Dòng: Tập hợp các kí tự nằm chên Chang văn bản cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải Phần văn bản trên một trang in.
 41. Khi tạo nội dung cho các trang chiếu cần tránh: Các lỗi chính tả. Có quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu. Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ. Tất cả đều đúng.
 42.  Tin 9 CÂU HỎI: 1. Trình bày một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu? 2. Nêu một số lỗi cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu?