Bài giảng Tin học Lớp 9 - Tiết 18: Bài thực hành số 3: Sử dụng thư điện tử (Tiết 3)

pptx 10 trang phanha23b 26/03/2022 5280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 9 - Tiết 18: Bài thực hành số 3: Sử dụng thư điện tử (Tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_9_tiet_18_bai_thuc_hanh_so_3_su_dung_t.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 9 - Tiết 18: Bài thực hành số 3: Sử dụng thư điện tử (Tiết 3)

  1. HÕt333834323918363515171358163753481050191146283045144331494752402442125920605654552523442641295122572721582364971 giê AI NHANH HƠN • Mỗi dãy học cử ra 1 bạn tham gia cuộc thi • Bạn nào đăng nhập vào hộp thư điện tử của mình nhanh nhất thì giành chiến thắng
  2. Phần thưởng 3
  3. TIẾT 18: BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (Tiết 3)
  4. Bài tập 3: Soạn và gửi thư điện tử Nhiệm vụ: • Đăng nhập hộp thư của em • Đọc thư nhận được từ muihueby@gmail.com với tiêu đề Bài tập 3 • Soạn thư với nội dung theo yêu cầu trong thư vừa đọc • Gửi thư về địa chỉ muihueby@gmail.com
  5. Thực hành: • Đọc thư nhận được từ muihueby@gmail.com với tiêu đề Thực hành gửi thư điện tử • Tải tệp đính kèm trong thư • Hoàn thành yêu cầu trong tệp đó và lưu lại • Soạn thư và đính kèm tệp vừa lưu • Gửi thư về địa chỉ muihueby@gmail.com
  6. Các thao tác soạn và gửi thư điện tử • Nháy chuột vào nút ở bên trái. (Cửa sổ soạn thư hiện ra) như hình ảnh bên dưới.
  7. Các thao tác soạn và gửi thư điện tử • Nháy chuột vào nút ở bên trái. (Cửa sổ soạn thư hiện ra) như hình ảnh bên dưới. Nhập địa chỉ người nhận Nhập tiêu đề của thư Nhập nội dung vào đây Nháy vào đây để đính kèm Chèn biểu tệp tượng cảm xúc Nhấn vào nút gửi
  8. Các thao tác soạn và gửi thư điện tử • Nháy chuột vào nút ở bên trái. (Cửa sổ soạn thư hiện ra) • Gõ địa chỉ email của người nhận vào mục "Người nhận" (có thể gõ vào nhiều địa chỉ để thư được gửi tới nhiều người) • Gõ chủ đề bức thư vào mục "Chủ đề" • Gõ nội dung thư vào ô soạn thảo bên dưới • Nháy chuột vào biểu tượng để đính kèm tệp vào thư cho người nhận. Gmail sẽ hiển thị cửa sổ tương tự như màn hình làm việc của Windows Explorer, em hãy nháy chuột và tệp cần đính kèm rồi nháy vào nút Open ở bên dưới cửa sổ (hoặc nháy đúp vào tệp cần đính kèm). • Để thêm sinh động em có thể nháy chuột vào nút "biểu tượng cảm xúc” và chọn một biểu tượng phù hợp với nội dung thư. • Em cần cẩn thận kiểm tra lại địa chỉ người nhận, chủ đề thư, nội dung thư, tệp đính kèm, xem đã đầy đủ và chính xác chưa. • Cuối cùng nháy chuột nút để gửi thư đi