Bài giảng Tin học Khối 6 - Tiết 61: Trình bày cô động bằng bảng

pptx 25 trang Hải Phong 20/07/2023 840
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Khối 6 - Tiết 61: Trình bày cô động bằng bảng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_khoi_6_tiet_61_trinh_bay_co_dong_bang_bang.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Khối 6 - Tiết 61: Trình bày cô động bằng bảng

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Câu 1. Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh vào văn bản? Để thay đổi kích thước hình ảnh em làm thế nào? Câu 2. Thực hành chèn hình ảnh vào văn bản và thay đổi kích thước của hình ảnh.
 2. STT Họ và tên Toán Ngữ Văn Tin học 1 Nguyễn Hữu Bảo 8 8 9 2 Nguyễn Thái Bảo 7 9 8 3 Lê Công Bằng 8 7 7 4 Hoàng Tấn Đức 10 10 6
 3. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1 Tạo bảng 2 Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng 3 Chèn thêm hàng hoặc cột 4 Xóa hàng hoặc cột
 4. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG Em có nhận xét gì về nội dung và cách trình bày của hai văn bản trên? Họ và tên Toán Ngữ văn Tin học Nguyễn Hữu Bảo: Toán 8, Ngữ văn 8, Tin học 9 Nguyễn Hữu Bảo 8 8 9 Nguyễn Thái Bảo: Toán 7, Ngữ văn 9, Tin học 8 Nguyễn Thái Bảo 7 9 8 Lê Công Bằng: Toán 8, Ngữ văn 7, Tin học 7 Lê Công Bằng 8 7 7 Hoàng Tấn Đức: Toán 10, Ngữ văn 10, Tin học 6 Hoàng Tấn Đức 10 10 6 Văn bản 1 Văn bản 2 Dài dòng, khó nhìn, dễ nhầm Cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, dễ lẫn, khó so sánh, không khoa tra cứu, dễ so sánh, trình bày học. khoa học.
 5. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1. Tạo bảng: a. Tạo bảng Trình bày nội dung bằng bảng là gì? Họ và tên Toán Ngữ văn Tin học Nguyễn Hữu Bảo 8 8 9 Nguyễn Thái Bảo 7 9 8 Lê Công Bằng 8 7 7 Hoàng Tấn Đức 10 10 6 Bảng điểm
 6. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1. Tạo bảng: a. Tạo bảng  Trình bày nội dung bằng bảng là bố trí nội dung văn bản trong các ô theo hàng và cột. Trước khi tạo bảng ta cần xác định điều gì? Trước khi tạo bảng ta cần xác định nội dung và số hàng, số cột của bảng.
 7. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1. Tạo bảng: a. Tạo bảng -B1: Mở dải lệnh Insert chọn lệnh Table -B2: Kéo thả chuột để Bảng gồm chọn số hàng, số cột cho 5 cột, 4 hàng bảng.
 8. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1. Tạo bảng: a. Tạo bảng  B1:Mở dải lệnh Insert, chọn lệnh Table .  B2: Kéo thả chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng. → Một bảng trống được tạo với số hàng và số cột như đã chọn.
 9. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1. Tạo bảng: a. Tạo bảng Bảng gồm 12 cột, 9 hàng
 10. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1. Tạo bảng: b. Làm việc với nội dung văn bản trên các ô
 11. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1. Tạo bảng: b . Làm việc với nội dung văn bản trên các ô - Nhập nội dung văn bản - Chỉnh sửa nội dung văn bản - Định dạng nội dung văn bản STT Họ và tên Toán Ngữ văn Tin học Nguyễn Hữu 1 8 8 9 Bảo Nguyễn Thái 2 7 9 8 Bảo
 12. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1. Tạo bảng: STT Họ và tên Toán Ngữ văn Tin học Nguyễn Hữu Bảng 1 1 8 8 9 Bảo Nguyễn Thái 2 7 9 8 Bảo STT Họ và tên Toán Ngữ văn Tin học Bảng 2 1 Nguyễn Hữu Bảo 8 8 9 2 Nguyễn Thái Bảo 7 9 8
 13. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 2. Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng: a. Thay đổi độ rộng của cột
 14. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 2. Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng: a. Thay đổi độ rộng của cột Để thay đổi độ rộng của cột ta phải làm gì?
 15. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 2. Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng: a. Thay đổi độ rộng của cột  B1. Đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột cần thay đổi cho đến khi con trỏ có dạng  B2. Kéo chuột sang trái hoặc sang phải để thay đổi độ rộng của cột.
 16. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 2. Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng: b. Thay đổi độ cao của hàng Để thay đổi độ cao của hàng ta phải làm gì?
 17. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 2. Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng: b. Thay đổi độ cao của hàng  B1. Đưa con trỏ chuột vào đường biên của hàng cần thay đổi cho đến khi con trỏ có dạng  B2. Kéo chuột lên hoặc xuống để thay đổi độ cao của hàng.
 18. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG STT Họ và tên Toán Ngữ văn Tin học Nguyễn Hữu 1 8 8 9 Bảo Bảng 1 Nguyễn Thái 2 7 9 8 Bảo STT Họ và tên Toán Ngữ văn Tin học Bảng 2 1 Nguyễn Hữu Bảo 8 8 9 2 Nguyễn Thái Bảo 7 9 8
 19. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG BÀI TẬP CỦNG CỐ Nối cột A với cột B để có các thao tác đúng với bảng CỘT A CỘT B 1. Tạo bảng A. Rất nhiều 2. Để nhập nội dung vào ô B. Mở dải lệnh Insert/ chọn 3. Để thay đổi độ rộng của cột Table hay chiều cao của hàng, em kéo thả chuột khi con trỏ chuột có C. Nội dung và số hàng, số dạng hình cột của bảng 4. Trước khi tạo bảng ta cần xác định D. Đặt con trỏ chuột vào ô cần nhập nội dung 5. Có thể tạo bảng gồm bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng E. hoặc
 20. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG BÀI TẬP THỰC HÀNH Họ và tên Toán Ngữ văn Tin học Nguyễn Hữu Bảo: Toán 8, Ngữ văn 8, Tin học 9 Nguyễn Hữu Bảo 8 8 9 Nguyễn Thái Bảo: Toán 7, Ngữ văn 9, Tin học 8 Nguyễn Thái Bảo 7 9 8 Lê Công Bằng: Toán 8, Ngữ văn 7, Tin học 7 Lê Công Bằng 8 7 7 Hoàng Tấn Đức: Toán 10, Ngữ văn 10, Tin học 6 Hoàng Tấn Đức 10 10 6 Văn bản 1 Văn bản 2
 21. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG 1. Tạo bảng: a. Tạo bảng b. Làm việc với nội dung văn bản trên các ô 2. Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng: a. Thay đổi độ rộng của cột b. Thay đổi độ cao của hàng
 22. TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG Họ và tên Toán Ngữ văn Tin học Nguyễn Hữu Bảo 8 8 9 Nguyễn Thái Bảo 7 9 8 Lê Công Bằng 8 7 7 Hoàng Tấn Đức 10 10 6 Lê Huỳnh Đức 6 7 9 Nguyễn Thị Thu Hà 6 8 8 Lê Bình Nguyễn Quang Hệp 9 8 7 Lê Bá Hiểu 8 9 9 Nguyễn Đức Hòa 9 7 8 Lê Bá Đức Huy 9 9 8