Bài giảng Tin học Lớp 8 - Bài tập thực hành 3: Sử dụng lệnh lặp for...do

pptx 12 trang phanha23b 26/03/2022 4430
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 8 - Bài tập thực hành 3: Sử dụng lệnh lặp for...do", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_8_bai_tap_thuc_hanh_3_su_dung_lenh_lap.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 8 - Bài tập thực hành 3: Sử dụng lệnh lặp for...do

 1. LỚP 8 BÀI TẬP THỰC HÀNH 3 SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR DO
 2. Tình huống 3: Tính số bút cần mua
 3. CÂU 5: a) Em hãy dựa vào sơ đồ khối để trả lời các câu hỏi và hoàn thiện chương trình:
 4. 1 to N do S:= S + 2 * i;
 5. b) Em hãy chạy chương trình và kiểm tra kết quả với những bộ thử sau: 420 2256 870
 6. CÂU 6 a) Em hãy dùng các gợi ý để hoàn thành chương trình dem:= 0 i mod 5 = 0 dem:= dem +1 dem
 7. b) Em hãy chạy chương trình và kiểm tra kết quả với những bộ thử sau: 4 9 4
 8. Tình huống 4: Kiểm tra số nguyên tố CÂU 7: a) Xác định bài toán INPUT: N OUTPUT: thông báo N là SNT hoặc N không phải là SNT b) Ý tưởng thuật toán: Để kiểm tra xem N có chia hết cho i hay không, em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng? A. N div i = 0 B. N div i = 1 C. N mod i = 0 D. N mod i = 1
 9. c) Chương trình: N mod
 10. Tình huống 5 Bài toán vui: thỏ và gà
 11. Tình huống 5 Bài toán vui: thỏ và gà
 12. CÂU 8 a) Xác định bài toán INPUT: không có OUTPUT: số thỏ, số gà b) Em hãy chạy cả hai chương trình và cho biết đáp án 7 7 36 36