Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 89) - Hoàng Thị Thu

ppt 12 trang baigiangchuan 01/12/2023 210
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 89) - Hoàng Thị Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_chung_trang_89_hoang_thi_thu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập chung (Trang 89) - Hoàng Thị Thu

 1. PHÒNGThứ sáu, GIÁO ngày DỤC 7 tháng & ĐÀO 12 TẠO năm BÀU 2018 BÀNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG NGUYÊN Toán Kính chào quý thầy cô ! Môn: TOÁN Giáo viên : HOÀNG THỊ THU
 2. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Toán Bài cũ : LUYỆN TẬP Chọn đáp án đúng 1 + 7 10 - 5 = a. 7 a. 10 =b. 1 b. 5 c. 8 c. 0
 3. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG
 4. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG 1. Viết số thích hợp ( theo mẫu) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
 5. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG 2. Đọc các số từ 0 đến 10, từ 10 đến 0
 6. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG 3. Tính 2 4 10 9 + + 2 + + 4 0 1 7 5 4 3 - - - 6 1 4 - 0
 7. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG 3. Tính 2 4 10 9 + + 2 + + 4 0 1 4 8 10 10 7 5 4 3 - - - 6 1 4 - 0 1 4 0 3
 8. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Toán
 9. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG 4. Số – 3 + 4 8 5 9 + 4 – 8 6 10 2
 10. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG 5. Viết phép tính thích hợp a) Có : 5 quả b) Có : 7 viên bi Thêm : 3 quả Bớt : 3 viên bi Có tất cả : quả ? Còn : viên bi? 5 + 3 = 8 7 - 3 = 4
 11. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG
 12. Thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018 Chân thànhToán cảm ơn Cô và các em