Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) - Vũ Thị Tuyết

ppt 20 trang baigiangchuan 02/12/2023 210
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) - Vũ Thị Tuyết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_1_luyen_tap_trang_130_vu_thi_tuyet.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 1 - Luyện tập (Trang 130) - Vũ Thị Tuyết

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH LỚP 1 D MễN : TOÁN BÀI : LUYỆN TẬP Giỏo viờn:Vũ Thị Tuyết Ngày 23 thỏng 4 năm 2020
 2. Bài cũ
 3. 1. Đặt tính rồi tính 30 + 20 30 + 20 5 0
 4. Chọn kết quả đúng cho bài toán sau: Có : 40 bông hoa Thêm : 10 bông hoa Có tất cả : bông hoa ? 40 bông hoa Đ 50 bông hoa 30 bông hoa
 5. Thứ năm ngày 23 thỏng 4 năm 2020 Toán Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính 40 30 10 50 60 30 + + + + + + 20 30 70 40 20 40
 6. 1. Đặt tính rồi tính 40 + 20 60
 7. 1. Đặt tính rồi tính 30 + 30 60
 8. 1. Đặt tính rồi tính 40 30 10 50 60 30 + + + + + + 20 30 70 40 20 40 60 60 80 90 80 70
 9. 2. Tính nhẩm: a.30 + 20 = 50 40 + 50 = 90 10 + 60 = 70 20 +30 = 50 50 + 40 = 90 60 + 10 = 70 b.30cm + 10cm= 40cm 50cm+ 20cm= 40cm+40cm = 20cm+30cm =
 10. 2. Tính nhẩm: a.30 + 20 = 50 40 + 50 = 90 10 + 60 =70 20 +30 = 50 50 + 40 = 90 60 + 10 =70 b.30cm + 10cm= 40cm 50cm+ 20cm= 70 cm 40cm+40cm = 80cm 20cm+30cm = 50 cm
 11. Nghĩ giữa tiết
 12. 3. Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa . Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa? Tóm tắt Lan hái : 20 bông hoa Mai hái : 10 bông hoa Cả hai bạn hái : bông hoa ?
 13. Bài giải Cả hai bạn hỏi được số bụng hoa là: 20 + 10 = 30 ( bông hoa ) Đáp số: 30 bông hoa
 14. 4. Nối theo mẫu 20 + 20 40 + 40 10 + 60 70 40 60 + 20 30 + 20 80 50 40 + 30 30 +10 10 + 40
 15. Trò chơi Tìm những bông hoa nhỏ
 16. 50+40 = A. 90 B. 80 C. 70
 17. 20 +20 A. 50 B. 30 C. 40
 18. 10+50 A. 40 B. 60 C.70
 19. Dặn dò Về nhà : Làm bài tập ở trang 26 vở bài tập toán Xem trớc bài : Trừ các số tròn chục
 20. Tiết học đến đây kết thúc