Bài giảng môn Toán Lớp 3 - Luyện tập (Trang 6)

ppt 6 trang thanhhien97 27/02/2021 12631
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 3 - Luyện tập (Trang 6)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_3_luyen_tap_trang_6.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Toán Lớp 3 - Luyện tập (Trang 6)

  1. B Đặt tính rồi tính 851 + 19 645 + 48 851 645 + + 19 48 870 693
  2. Bài 1. Tính: 367 487 85 108 + + + + 120 302 72 75 487 789 157 183
  3. Bài 2. Đăt tính rồi tính: a) 367 + 125 487 + 130 367 487 + + 125 130 492 617 b) 93 + 58 168 + 503 93 168 + + 58 503 151 671
  4. Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau. Thùng thứ nhất có : 125 l dầu Thùng thứ hai có : 135 l dầu Cả hai thùng có : l dầu ?
  5. Bài giải Số lít dầu cả hai thùng có là: 125 + 135 = 260 ( lít ) Đáp số: 260 lít.
  6. Bài 4. Tính nhẩm: a) 310 + 40 = 350 150 + 250 = 400 c) 100 - 50 = 50 450 - 150 = 300 950 - 50 = 900 b) 400 + 50 = 450 515 - 415 = 100 305 + 45 = 350 515 - 15 = 500